Viktigt skilja på flykting och invandrare

Kategori: Integration, Lag och rätt, Svensk politik av Ardavan Khoshnood, 2014-12-18

Taggad: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Min partiledare Göran Hägglund har idag kommit med några förslag vad gäller flyktingströmmen till Sverige. Det är välkomnat att man vågar diskutera dessa problem.

Faktum är att Sverige är hårt pressat av den flyktingvåg som idag finns i Europa. Men jag tror innerligen att många av våra politiker förstått det här helt fel. Innan jag går in på vad mina åsikter och tankar är behöver jag bara kort förklara att i min värld finns det en tydlig skillnad mellan en “Flykting” och en “invandrare”. Den förra flyr då hon är under förföljelse pga. t.ex. politiska skäl, sexuella skäl, religiösa skäl osv. En invandrare är en som flyr för att få ett bättre liv i ett bättre land. Här är mina tankar:

 • Sverige har varken råd eller plats att ta emot så många flyktingar och invandrare som den tar emot idag. Därför måste vi sätta press på andra europeiska länder och USA m.m. att ta emot fler personer och även de ta sitt ansvar.
 • Sverige måste bli bättre på att skilja på “flykting” och “invandrare”. Även om det tar emot att säga, måste ändå företräde ges till flyktingarna då deras liv är hotade. Vi måste våga göra denna indelning och skillnad.
 • De som kommer som flyktingar men som sen visar sig ha talat osanning eller att deras besvär som bidrog till problemet och därmed flykten nu övergått, måste beredas möjlighet att flytta åter. En stor andel av de Iranier som idag bor i Sverige har samtliga enligt egen utsago haft “stora problem” med den brutala islamiska regimen i landet. Lik förbannad åker dem skytteltrafik mellan Sverige och Iran vecka in och vecka ut. De inte bara har fört svenska myndigheter bakom ljuset men ställer på detta sätt även enorma problem för de iranier som verkligen lever i exil och bekämpar regimen i Iran. Att på detta sättet föra myndigheterna bakom ljuset måste självfallet straffa sig.Vi borde se över lagstiftningen och se ifall det finns möjligheter för regeringen att kunna agera tydligt och snabbt i sådana fall. Iran togs som exempel för att jag ska slippa rasist-stämpeln.
 • Invandrare/flyktingar som gör sig skyldiga till brott där lägst två års fängelse finns i straffskalan, och som än ej fått svensk medborgarskap, måste efter avtjänat straff omedelbart utvisas ur riket.
 • Regeringen borde se över möjligheterna till att återkalla medborgarskap på de som av polisen klassas som yrkeskriminella eller personer som begår grova brott.
 • Och snälla. Lägg ner SFI och ersätt det med en riktig utbildning. Att människor år in och år ut fortsätter läsa detta är ohållbart. Reformera detta system. Omgående.
 • De som får permanent uppehållstillstånd ska omgående sättas in i systemet för att lära sig språket och systemet. Därefter direkt ut i arbetslivet. Vi måste alla bidra till välfärden. Vi kan inte ha det som idag att vissa arbetar och bidrar, medan andra dels lever på statlig bidrag och dels arbetar svart.
 • Vi måste bli bättre på att få in folk i samhället. Rosengård, Angered, Husby, Rinkeby… Alla är exempel på hur även samhället har misslyckats.

Till slut vad gäller Göran Hägglunds åsikter. När jag under januari 2012 diskuterade invandringspolitiken fick jag mycket mothugg av partikamrater. De samma hyllar dock idag Göran för hans förslag. Det glädjer mig. Glöm inte att en av mina partikamrater, Lars Thunberg från Helsingborg gick så långt att tom. kräva att jag ska uteslutas ur partiet. Han krävde det i Socialdemokraternas tidning. Snyggt eller hur? Och nu måste jag få lov att vara lite arrogant. Och stolt. Artikeln som jag länkar till här ovan där jag diskuterade invandringspolitiken var något ogenomtänkt. Ogenomtänkt på det sätt att partiet var nog inte mogen för det. Men jag öppnade upp asken med den artikeln och bidrog till att även andra tog efter och diskuterade denna frågan… Främst KDU men så smått, som vi nu ser, även en av landets främsta och mest sympatiska partiledare, Göran Hägglund. Men som jag skrev ovan… Hur har det sig att de som kritiserade mig nu plötsligt hyllar Göran? Det tål att diskuteras!

Jag är heller inte svensk…

Kategori: Svensk politik av Ardavan Khoshnood, 2014-12-16

Taggad: , , , , , , , , , , , ,

Sverigedemokraternas Björn Söder, tillika Riksdagens talman, hade en mycket intressant intervju med journalisten Niklas Orernius i DN. Jag har träffat Björn vid några tillfällen. Jag har även vid ett tillfälle träffat Niklas Orrenius, då intervjuade han bland annat mig. Jag har uppfattat Björn som en sympatisk person med en stark kärlek till sitt fosterland, Sverige. Niklas har jag uppfattat som en duktig och driven journalist som alltid betett sig hederlig mot i alla fall mig.

Björns utsagor i DN har väckt starka känslor. Jag anser att intervjun är enormt intressant, inte minst då jag brinner för frågor gällande nationalism och nationalitet. Det som Björn diskuterar är svårt, inte minst då vi lever i ett land där nationalism och kärlek till fosterlandet är tabu. Jag förstår helt vad Björn säger. Eller… jag tror att jag förstår vad Björn säger. Jag har inte pratat med honom. Jag har lite frågor men av hans tidigare artiklar och utsagor att döma så tror jag att jag förstår vad han menar. Och just därför tycker jag att det är märkligt att reaktionen mot det som Björn säger har blivit så starkt. Eller, kanske inte. Det är främst vänstern och liberalisterna som reagerat kraftfullt mot det som sagts och det förstår jag också. Det är en fråga om ideologi.

Faktum är att vänstern ogillar kapitalism i alla dess former. Liberalisterna ogillar planekonomi i alla dess former. Inte värre med det, eller hur? Så är det också med frågan om nationalism. Vänstern och liberalisterna har en universell ideologi, man motsätter sig gränser, nationer och nationalism. Nationalisterna motsätter sig universalismen.  Det är alltså en ideologisk fråga!

Det som Björn Söder säger om att kurder eller samer ej är svenskar, förstår jag helt. Och jag förklarar det även i en intervju som jag hat med just Niklas Orrenius i Sydsvenskan. Jag är Iranier. Jag känner mig 100% som iranier. Jag är inte svensk. Jag kommer aldrig bli svensk. Jag vill inte bli svensk. Jag trivs alldeles utmärkt att vara Iranier. Och nej, jag är inte svensk-iranier… Vad betyder ens det? Varför vill ni förminska min nationalitet? Varför vill ni tvinga mig att bli svensk? Jag uppfattar denna tanke och denna process som HÖGST RASISTISK. Se mig för den jag är: En Iranier som nu lever i Sverige! Därför anser jag det är högst anmärkningsvärt och intressant när samerna själva inte ens anser de är svenskar. (Länk 1. Länk 2) De säger alltså exakt det som Björn säger… Med ett undantag; Björn Söder attackeras svårt i media, men de samer som säger det själva klarar dig. Det är där frågan kommer om hur neutral media egentligen är. Ta till exempel Sydsvenskan som just nu har denna urlöjliga nyhet som en av sina “Topp Nyheter”.

Med det sagt… Älskar jag Sverige? Betydligt mer än många Svenskar. Hade jag gått ut i krig för Sverige? Utan att tveka. Ligger min lojalitet hos Sverige? Till 100%. Vad är viktigast för mig vad gäller Sverige? Dess nationella integritet, säkerhet och dess stolthet samt storhet. 

Denna frågan är dock enormt svårt. Trots att det finns fakta enligt mig att en Kines är en Kines och inte en Syd-Afrikan, så finns det ju även en dimension som handlar om individen själv och vad denna känner. Jag känner faktiskt människor som är födda i ett annat land, har ett annat kultur, men känner sig som en etnisk svensk.

I min värld fungerar det så här: Ett land har en unik historia, kultur och tradition. Dessa är viktiga. Mycket viktiga enligt mig. Än viktigare enligt mig är det lag som landet vilar på. Landets lagar är vanligtvis kopplad tät ihop med landets traditioner och kultur. Trots att jag inte är Svensk så bor jag här. Jag har fått min utbildning här. Jag har bott nästan hela mitt vuxna liv i det här landet och känner en enorm lojalitet till Sverige. Jag respekterar det här landets traditioner, kultur och främst lag. Jag älskar Sverige såpass mycket att jag även valt att engagera mig politiskt.

Således menar jag att, kalla dig vad du vill, tro vad du vill, svensk, iranier, turk, tysk eller vad du nu är. Och vill du hit till Sverige? Behöver du skydd? Då ska vi banne mig ta emot dig och visa medkänsla och medmänsklighet. Vi har det bra här i Sverige och vi kan absolut dela med oss. Frågan om hur mycket det kostar bryr jag mig egentligen inte om. Kostar det alldeles för mycket? Låt det kosta. Vi får rent av leva sämre. MEN… man tar seden dit man kommer. Det tror jag starkt på! Och man respekterar det nya landets traditioner, kultur och främst lagstiftning. Det är det som gör att vi tillsammans kan bygga upp detta fantastiska land som vi valt att fly till/flytta till/invandra till. Faktum är att, hur än vi vrider och vänder på det så är vi till syvende och sist, människor allihopa! Människor med en okränkbar värde och värdighet.

En sista punkt jag vill beröra är vänsterpartisten Rosanna Dinamarcas agerande i riksdagen som är ett enormt svek mot den svenska demokratin. Hon anser ej att Björn Söder är hennes talman, så hon kallar inte Söder för “Herr Talman”. Detta betyder alltså att Löfven, som jag inte röstade på, inte är min statsminister och jag ska alltså ej titulera honom statsminister. Vidare gillar jag inte att polisen hindrar mig från att jag rånar och misshandlar andra… För de är banne mig INTE mina poliser. Och just det. Jag struntar fullständigt i svenska lagstiftningen för det är INTE min lagstiftning…. Men så tänker ju inte jag. Jag är normal. Jag är hederlig. Trots att Löfven ej fick min röst, är han landets Statsminister. Han har fått svenska folkets förtroende och det kommer jag respektera. Jag respekterar även Rosanna Dinamarca som en av sveriges riksdagsledamöter. Folket har röstat på henne. Jag gillar inte henne. Jag avskyr hennes åsikter, men jag respekterar henne som landets riksdagsledamot. Det kallas hederlighet och respekt för demokratin. Och på just den punkten har vänsterpartiet och dess ledamöter mycket att lära.

Att registrera härkomst…

Kategori: Lag och rätt, Svensk politik av Ardavan Khoshnood, 2014-12-14

Taggad: , , , ,

Sverigedemokraternas Kent Ekeroth har skrivit en motion som fått media att protestera. Motionen handlar om att Kriminalvården ska registrera de dömdas nationalitet.

Jag har lite förståelse för kritiken mot Ekeroth vad bekommer denna motion. USA har gjort detta i evigheter. Nu är inte USA direkt någon stor förebild för demokratiska värderingar, men att registrera fångars nationalitet är inget nytt även i vissa europeiska länder.

Faktum är att för den kriminologiska forskningen är frågan om nationalitet av ett stort värde. Inte bara för att förstå brottsligheten, men även för att förstå viktimologin. Avslutar med att kopiera och klistra in från min egen masteruppsats i Kriminologi:

De vanligaste karakteristika som forskare diskuterar vad gäller gärningsmannen i mer eller mindre alla typer av brott, är kön och ålder vid brottstillfället. Dessa två karakteristika tillsammans med ras och social klass, är enligt Messner och Rosenfeld (1999), de faktorer som främst korrelerar med homicide.

En ytterligare karakteristika som är direkt kopplad till gärningsmannen, men också offret, och av vikt att analysera och belysa, är det som i anglosaxisk litteratur benämns ras/etnicitet/nationalitet. Detta är en viktig karakteristika att undersöka då det finns en korrelation mellan etnicitet och socioekonomisk status, samt social desorganisation (Bijleveld & Smit, 2006). Offrets etnicitet är av intresse dels då det påverkar rutinaktiviteter, och dels för att det kan vara en riskfaktor för att falla offer för brottslighet (Decker, 1993; Decker, 1996). Frågan om etnicitet är dock något som saknas inom svensk forskning (Sarnecki, 2001).

I Sverige registreras vare sig ras eller etnicitet på de som döms för brott, således kan inte denna information inhämtas från de material som undersökts. Att enbart försöka gissa sig fram till detta karakteristikum baserat på gärningsmannens namn är högst ovetenskapligt. Ett alternativ vore att ta fram information om gärningsmannen från Skatteverket vad gäller födelseort och land. Skulle det emellertid visa sig att gärningsmannen är född i Sverige, kan det fortfarande inte uteslutas att gärningsmannen är av annan etnicitet än svensk. Nästa steg blir i så fall att ta fram information om gärningsmannens föräldrar och var dessa är födda. Enligt författarens mening innebär detta en alldeles för stor inskränkning i gärningsmannens och dennes familjs integritet.

Vidare finns det redan flertalet forskning som visar att minoriteter är överrepresenterade i brottslighet. Under 2002 var afro-amerikaner sju gånger mer benägna att begå homicide i jämförelse med vita i USA. Vidare kunde det ses att av alla homicide i USA samma år stod afro-amerikaner för 52,1% av dem. (Palermo, 2010) Vad bekommer Sverige är invandrare både överrepresenterade som misstänkta och fällda för brott (Sarnecki, 2001; Martens & Holmberg, 2005). Sarnecki skriver (2001:122):

“The immigrants living in Sweden are over-represented among persons convicted of criminal offences (they are about twice as common) in relation to their proportion in the population.”

Hänvisningar lämnas på begäran.

Meningen med mitt kort korta inlägg är bara att Ekeroths motion inte på något sätt är kontroversiellt, och kan om något ge oss en bättre förståelse vad gäller frågan om både brottslighet och viktimologi. Förutom att invandrare är överrepresenterade som både åtalade och misstänkta för brott, är det också överrepresenterade som offer för brott.

Shahens högtidsdag

Kategori: Säkerhets- och utrikespolitik av Ardavan Khoshnood, 2014-10-26

Taggad: , , , , , , , , , ,

26 oktober 1919 föddes Mohammad Reza Pahlavi i Iran. Lite mer än 20 år senare blev han Irans nya shah. Fram till 1979 ledde han landet och utvecklade Iran till ett sekulärt, modernt och framgångsrik land. Trots all problem, lyckades han och det iranska folket bygga upp ett Iran där alla kände sig delaktiga och var stolta över.

Det var under kalla kriget som shahen fick leda landet. Ingen helt lätt uppgift. Ett tiotal gånger försökte KGB mörda honom.  Det Sovjettrogna iranska kommunistpartiet, Tudehpartiet, lyckades nästan. De sköt ner shahen under ett besök han hade på Teheran-universitetet. Han skadades allvarligt, men överlevde. Ett antal år senare attackerades shahen av kommunisterna igen. Denna gången i hans egen palats. Skottlossning utbrott. Shahens livvakter lyckades dock att övermanna terroristerna.

Det var under en era av terror som shahen moderniserade landet. Trots att regimen i Iran och iranska kommunister än idag attackerar honom och försöker att misskreditera honom, förblir Shahen en saknad landsfader för miljoner. Hans högtidsdag varje år påminner om den stolthet Iran en dag hade.

Misshandeln av Nima fördöms starkt!

Kategori: Svensk politik av Ardavan Khoshnood, 2014-10-11

Taggad: , , ,

Nåddes igår av beskedet att Nima Gholam Ali Pour, Svensk politker (Sd), utsattes för ett misshandel i Nydala torget av ett ungdomsgäng. För att ej störa polisens utredning går jag ej in på hur många dem var med mera.

Jag har precis avslutat ett telefonsamtal med Nima där han bekräftar detta. Han mår dock bra och är inte skadat. Detta glädjer mig oerhört då Nima är en god vän sedan 15 år tillbaka.

Det som dock är skadat, det som dock är sårat och förnedrat, är den svenska demokratin och dess öppenhet. På öppen gatan attackerar ligister en politiker för enbart hans politiska åsikter. Det är mycket svårt att inte dra paralleller till Tyskland på 30-talet. Är det där Sverige är på väg?

Hot och våld är aldrig acceptabelt. Det finns inga omständigheter där hot och våld kan accepteras.

Attacken mot Nima är en attack mot oss alla i politiken. Det är en attack mot vår öppenhet och mot vår demokrati.

Jag fördömer å det starkaste attacken på Nima. För mig är det ingen överraskning att Nima nu än tydligare och än hårdare kommer att kämpa för det han tror på. Det är så Nima är. Och det glädjer mig. Vi får aldrig låta ligisterna diktera villkoren!

Tydliggörande gällande Sverigedemokraterna!

Kategori: Annat, Svensk politik av Ardavan Khoshnood, 2014-09-16

Taggad: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Efter mina inlägg på Twitter har det skapats lite av ett ramaskri hos extremvänstern, vänstern och personer som ej är vänster men som ser på sig själva som anti-rasister. Det har varit många frågor på  min twitter. Drevet började efter att “Inte rasist, men…” började ställa frågor om Kristdemokraterna står bakom det som jag säger. De som med respekt har ställt mig frågor, har fått svar. De som ej visat respekt, varit otrevliga, hotfulla, kallat mig eller andra för namn eller ej hållit god ton, har jag ej svarat och blockerat. Men vad är det då som jag sagt:

 1. Att jag inte anser Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti
 2. Att Alliansen borde fundera på ett samarbete med Sverigedemokraterna
 3. Att Sverigedemokraterna borde behandlas som vilket parti som helst

Många av de frågor som jag fått på twitter har handlat om varför jag försöker normalisera Sverigedemokraterna. En ganska märklig fråga egentligen. Vem är JAG att ha en sådan makt att JAG kan normalisera Sverigedemokraterna? Och om man tror att Sverigedemokraterna inte är “normaliserade” som landets tredje största parti, så har man stora problem med att uppfatta verkligheten. I minst 4 år nu har vi ju kört på linjen att inte normalisera SD, att isolera SD, att kalla SD för namn, att hota och misshandla SD:s medlemmar, att kalla deras invandrarmedlemmar för “kineshora” och “husneger”… De blev än dock landets tredje största. Denna strategi har således misslyckats. Det är min bedömning, och den har jag rätt till. Jag tror på människans okränkbara värde och värdighet. I mina ögon är alla människor lika mycket värda. Att ens behöva säga det, känns patetiskt! Faktum är att jag är ganska stolt över mig själv som alltid står för människors lika värde. Mitt stöd till samkönade pars rätt till äktenskap, mitt stöd till samkönade pars rätt till adoption och barn, mitt engagemang i HBTQ-frågor, mina aktiviteter mot rasism och nazism… Ja, de alla visar det! Att många ej vill se det, är en annan femma och enormt tråkigt! Att många istället väljer att ta till könsord m.m. är enormt tråkigt, och gör mig ledsen. Jag blir inte ledsen för att jag kallas könsord eller av anti-rasister kallas för “husneger” m.m. Jag blir ledsen över att vår demokrati sjunkit så lågt. Titta bara på personerna bakom “Inte rasist, men…” och andra personer som motsätter sig SD. Direkt när någon från ett annat parti säger nåt eller skriver nåt som av de tolkas som “stöd” eller “normalisering” av SD, så hängs dem ut, trakasseras och omgående blandar dem in partiet. De hoppas att partiet ska dra medlemmen i örat och han tystas eller uteslutas. Det ser de som ett seger. Vänstern. “Inte rasist, men..”. Och de andra anti-rasisterna. Jag ser det som ett demokratiskt fiasko. Jag och andra demokrater kommer aldrig hetsa en organisation eller parti att utesluta eller attackera en medlem, för att medlemmen har en viss åsikt. Det är det som är demokrati! Nu vill jag berätta varför jag tycker som jag gör i de 3 punkter som jag nämnt ovan:

 • Jag anser INTE att SD är ett rasistiskt parti –  Det har jag aldrig gjort. Varför jag ej anser SD vara rasistisk? Jag vill här citera två partivänner i Kristdemokraterna som förklarar detta på ett utmärkt sätt. De säger exakt det jag säger.

Riksdagsledamoten Annelie Enochson skriver på sin facebook den 14 september klockan 23:14 följande:

Jag blir så irriterad på att flera i SVT nämner Sverigedemokraterna som rasister. De vill minska invandringen, det är inte rasism. Rasism är att tycka andra raser är mindervärdiga- det tycker inte Sverigedemokraterna. Bilden blir så förenklad när det gäller Sverigedemokraterna i SVT. Att visa finger och skrika okvädingsord som Vänsterpartiets valvakas medlemmar gjorde när Jimmy Åkesson pratade är verkligen dåligt och omdömmeslöst. Att vi har problem med integrationen är helt klart och kanske kommer de etablerade partierna nu tala om detta och inte bara låta Sverigedemokraterna får ensamrätt på denna fråga.

Kommun- och regionpolitikern Gunilla Gomér skriver följande på sin facebook den 16 september klockan 08:44:

Håller med dig Annelie Enochson rasist är man om värderar en “ras” lägre än någon annan. Det kan vara svårt att tänka sig, men i ett fika rum är chansen numera att det sitter någon som röstat på SD tre dubbelt så stor än om han röstat på KD. Dubbelt så stor än om de röstat på Fp, V eller C. Det gäller att visa respekt åt alla. SD är inte rasister för att de vill, begränsa invandringen, inte stoppa den. Och utöva påtryckning, så att andra EU länder tar sitt ansvar. Förslag jag även hört från FP företrädare. På SD valvaka sågs flera män med kippa, vilket bekräftar, det jag förstått, att SD är positiva till Israel, och judar. Vilket i så fall rimmar dåligt med Nazism. SD skall tydligen beskyllas för sin historia, men glöm då inte att det är som att beskylla alla vänsterpartister för att vara kommunister, eller göra alla socialdemokrater ansvariga för lobotomi. Och även tvångssteriliseringarna som gjordes fram till 1975. Eftersträvade syften var bland annat rashygien. De två ledande i projektet var Elise Ottesen-Jensen, och den socialdemokratiska riksdagsmannen Alfred Petrén, mannen som stod bakom steriliseringslagen och förslaget om skapandet av Vipeholmanstalten. Det är inte okej att kalla invandrare för tillmälen, men inte heller att kalla SD sympatisörer något de inte själva vill definiera sig med. Lika lite som jag gillat att bli kallad för homofob, skall någon bli kallad rasist i fikarummet.

Att tillägga är att ett rasistisk parti är Svenskarnas Parti. Det är det som skall bekämpas med alla lagliga medel!

 • Jag anser att Alliansen borde fundera på att samarbeta med SD. Även här behöver jag inte förklara varför. Min partivän, riksdagsledamoten Yvonne Andersson förklarar på ett utmärkt sätt detta:

Vi kan inte behandla dem som om de inte fanns. Det är viktigt att frågan om hur vi ska möta partiet och dess representanter kommer upp till debatt.

Läs mer här: http://www.corren.se/nyheter/val2014/yvonne-andersson-kd-uppmanar-till-samarbete-med-sd-7338811.aspx

 • Att SD borde behandlas som vilket parti som helst är för mig självklart. Detta av flera orsaker.
 1. SD är ett parti som helt i enlighet med demokratiska spelregler fått det svenska folkets röst och representeras i den svenska Riksdagen. De skall således behandlas i enlighet med demokratins principer.
 2. Vetenskapliga studier visar att frustration leder till svåra och tragiska konsekvenser. Genom att förminska, förödmjuka m.m. bidrar man till ökat frustration hos de som stödjer och sympatiserar med SD. En frustrationen som i längden kan kosta Sverige dyrt bland annat i form av ett allt mer splittrat land. Vi behöver vara INKLUDERANDE, och inte EXKLUDERANDE.
 3. Även här vill jag hänvisa till mina två partikamrater ovan; Anneli Enochson, Gunilla Gomér och Yvonne Andersson.
 4. Lika mycket som vi är skyldiga att lyssna till Vänsterpartiets ledare och Jonas Sjöstedt, lika mycket som vi är skyldiga att lyssna på Center Partiet och Annie Lööf, är vi, i demokratins namn och för respekt till de som röstat på SD skyldiga att lyssna på Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson.

Bara när vårt demokrati omfamnar alla partier, alla åsikter och tankar, kan vi på ett konstruktivt sätt diskutera och debattera. Trots allt, tro det eller ej, både du som är på den andra kanten och hatar mina åsikter, och jag som står här och hatar dina åsikter, vill ha ett Sverige där kärlek och fred finns. Med det sagt vill jag nu svara på den fråga som många ställer: Håller Kristdemokraterna med dig? Faktum är att Kristdemokraterna håller inte med mig, Anneli Enochson, Gunilla Gomèr eller Yvonne Andersson. KD:s linje är att man absolut inte skall samarbeta med SD och att SD borde isoleras. Men man måste väl inom ett parti få lov att diskutera förändringar väl? Precis som jag flitigt diskuterar samkönade pars rättigheter i hopp om att byta partilinje, precis som partivänner länge debatterade avskaffandet av tvångssterilisering vid könsbyte måste vi få lov att diskutera SD och huruvida vi borde ändra taktik. Det är det som är politik. Att däremot försöka skrämma mig till tystnad genom att försöka hetsa partiet, eller hänga mig ut på diverse hemsidor… Ja… Det är inte bara odemokratiskt och omänskligt, men högst ofruktbar. Hela mitt liv har jag bekämpat regimen i Iran som mördat och mördar. Torterat och torterar. Och De har inte lyckats skrämma mig till tystnad. Det kommer icke “Inte rasist, men…” göra heller!

Anna Hedenmo: DU kan få städa MIN arbetsplats!

Kategori: Annat, Integration av Ardavan Khoshnood, 2014-09-02

Taggad: , , , , ,

Tittar på partiledarnas utfrågning i SVT. Hann aldrig se dem live. Inte hela iallafall. Såg nyss utfrågningen av Jimmie Åkesson. Det enda som jag dock tänker på och som gjort mig fly förbannad är den fråga som Anna Hedenmo gällande invandrare och jobb, frågar Jimmie Åkesson:

“Svensk välfärd. Vilka ska städa på våra arbetsplatser? Vilka ska ta hand om våra gamla?”

eee… Vänta lite. Man diskuterar invandrare som jobbar och icke-jobbar, och Hedenmo frågar vilka som ska städa “våra” arbetsplatser? Vem är “våra”? Och vad då, ska vi ha invandring för att de ska städa din arbetsplats och ta han om dina gamla föräldrar?

Denna rasism som Hedenmo och SVT visar är under all kritik och fördöms starkt. Hoppas innerligt på en förklaring av Hedenmo. För med handen på hjärtat, och om jag ska få lov att vara lite arrogant, så är det ju ändå Hedenmo som får städa MIN arbetsplats, speciellt om vi går utifrån Socioekonomisk status. Mina föräldrar behöver hon inte ta hand om när de blir gamla, för det gör jag, det är mitt jobb, såpass mycket heder har jag.

Kommer krav på att Skyttedal uteslutas?

Kategori: Integration, Svensk politik av Ardavan Khoshnood, 2014-08-29

Taggad: , , , , , , ,

Ingen har väl missat den fantastiska artikel som Sara Skyttedal, ordförande för KDU skrev gällande invandring. Läs den gärna: http://www.dn.se/debatt/vi-maste-borja-diskutera-grans-for-antalet-flyktingar/

Det har skapat ramaskri i partiet. Det hela påminner mig om mitt uttalande gällande invandring och medborgarskap. Då, som nu, tävlar partivänner om att ta avstånd. Ett ganska populistiskt agerande. Ett sätt att försöka tysta ner debatten, enligt min mening.

Det som dock är av intresse för mig, är om det lär komma krav på att Skyttedal ska uteslutas som det gjordes för mig. I mitt fall var det den mer religiösa Lars Thunberg från Kristdemokraterna i Helsingborg som – hör och häpna –  gick till Socialdemokraternas religiösa tidning “Tro och Politik” och menade att mina (=Ardavans) åsikter är aja-baja och att Thunberg börjat tröttna på dem.

Det krävs inte mycket för att förstå varför en religiös man som Thunberg blir arg över att jag ej vill ha böneutrop och att jag är en ateist, och således väljer att angripa mig i en annan religiös tidning, tillhörande oppositionen. Har något liknande hänt tidigare? Är den religiösa banden mellan partierna så starka att man attackerar partivänner i oppositionens tidningar?

För min del blir det mycket spännande att se hur de som tröttnat på Skyttedal kommer att agera. De närmaste dagarna kommer jag noggrant följa “Tro och Politik” för att se om Thunberg agerar. Oavsett så behöver vi inom partiet diskutera dessa frågor på ett öppnare sätt och utan att vara rädda för att av egna partivänner hängas ut hos “fienden”. Att försöka sätta munkavel och använda partipiskan eller hota med uteslutning som Thunberg gjort är ej önskvärt.

Läs också min tidigare inlägg om dessa frågor och Lars Thunberg.

Klargörande gällande min debattartikel

Kategori: Lag och rätt av Ardavan Khoshnood, 2014-08-25

Taggad: , , , , , , ,

Min debattartikel på Aftonbladet Debatt gällande oroligheterna i Limhamn i samband med Svenskernas Partis torgmöte skapade en twitterstorm… både positivt och negativt. Lyckligtvis mer av den förra. Men en del frågor har uppstått gällande mina tidigare twitterinlägg som jag anser att jag borde förklara närmare. Under punk 8 förklarar jag en grej gällande artikeln:

 1. All våld är förkastligt. Det är nästan dumt att ens behöva skriva detta, men för husfridens skull gör jag det så alla vet vart de har mig. Att demonstranter skadades är oerhört tragiskt. Och alltid ett misslyckande.
 2. Jag var på plats och kunde själv se att polisen attackerades. Detta tog plats med spark och slag, genom att bengaler och fyrverkeri kastades mot dem, de bespottades och fick motta könsord. Jag såg vidare att stenar kastades mot polisen. Inte gatustenar, men småstenar. Vidare stod en kille inte långt ifrån mig och försökte sparka till sig gatustenar, men han lyckades lyckligtvis inte. Jag såg vidare hur våldsverkarna sparkade och försökte riva i sönder avspärrningarna. Man kastade även flaskor, både pet och glasflaskor mot polisen och hästar. I dem fanns det vätska. Om vätskan var ammoniak eller annat vet jag inte.
 3. Vad som hände när rytteriet gick in och flera skadades vet jag inte. Det stod mycket folk före mig. Jag kunde dock se att polisen attackerades hårt på den flank de stod.
 4. Flertalet gånger försökte polisfordon köra men hindrades av att personer blockerade fordonen. Polisen uppmanade dem att öppna upp vägen vilket ej hände varav polisen ingrep.
 5. Jag såg aldrig ambulanspersonal attackeras, däremot såg jag och mitt sällskap vid ett tillfälle hur vissa av våldsverkarna hade ställt sig framför ambulansen där det krävdes polis för att få bort dem. På ett klipp har jag däremot sett något som kan ge bild av att våldsverkarna försöker angripa ambulanspersonalen (se klippet nedan).
 6. Har polisen använt övervåld? Jag har två ögon, men av det som jag såg använde inte polisen vid något tillfället övervåld. Tvärtemot var det många bland demonstranterna, de riktiga anti-rasisterna, som uppmanade polisen agera hårdare mot våldsverkarna. Av det jag såg, förekom ingen våldsanvändning, skulle dock utredningen visa detta är det under all kritik och fördöms starkt av mig.
 7. Gjorde rytteriet fel? Jag är inte helt främmande för “SPT” (Särkild polistaktik) och av det jag såg agerade polisen och då rytteriet korrekt. Återigen, jag har bara två ögon. Utredningen får ge en helhetsbild.
 8. I min debattartikel skriver jag att demonstrationen är olaglig då det ej finns tillstånd. Självfallet är det så att man kan trots att det ej finns tillstånd ha en demonstration, men i dagligt tal och inte minst i media så är olaglig demonstration = icke-tillståndsgiven demonstration. Det må vara juridiskt fel, men jag skriver för Aftonbladet Debatt på ett begränsat antal tecken, och inte för en vetenskaplig tidskrift. En debattartikel ska skrivas på ett sådant sätt så att allmänheten förstår, och då använder jag den benämning som används mest i bland annat media. En vänlig twittrare menade att bara för att media sprider okunskap behöver inte jag göra det. Han hade helt rätt. På min egen hemsida har jag således ändrat texten till “icke-tillståndsgiven demonstration”.

Titta nu på klippet nedan som ett mycket tydligt sätt visar det JAG såg.

Iran bakom misshandel i Malmö?

Kategori: Lag och rätt, Säkerhets- och utrikespolitik, Svensk politik av Ardavan Khoshnood, 2014-07-07

Taggad: , , , , , , , , , , , , ,

Igår misshandlades en man efter att ha hängt Israels flagga vid sitt fönster. Händelsen är avskyvärt. Ingen människa ska någonsin frukta för sitt liv för att uttrycka sig oavsett om det är via skrift, tal, flaggor m.m. Det är av stort vikt att Polisen nu lägger all krut på att gripa de misstänkta. Polisen misstänkte av självklara skäl ett hatbrott.

Det som dock gör hela denna tragiska händelse något märkligt och bidrar till att jag skriver ett längre inlägg berör en artikel som Aftonbladet publicerar där offret menar att de som attackerade honom har kontakter med regimen i Iran och att attacken beror på hans motstånd mot den islamiska republiken som under de senaste 35 åren ockuperat Iran.

Regimen i Iran är som bekant mycket aktiv i Sverige. Enligt Säkerhetspolisens rapporter är Iran ett av de länder som är högst aktiv i Sverige vad bekommer flyktingspionage. Vidare har regimen i Iran även utfört flertalet terroristattentat i Sverige där även människor dödats. Vidare är det så att regimen i Iran har runt om i världen och inte minst, och kanske även främst, aktivister å deras vägnar i Sverige. Aktivister som gärna sprider hat och anti-semitiskt propoganda. Vidare finns det även aktivister som tar till våld och attackerar oppositionella i Sverige. En av dem, Hassan Elahi, dömdes nyligen vid Lunds Tingsrätt för misshandel. Vidare finns det gott om underrättelser gällande en när kontakt som den iranska ambassaden i Sverige har med både extrema islamister och även kriminella personer, inte minst i Stockholm och Köpenhamn är detta tydligt.

Det som alltså offret säger om att regimen i Iran kan ligga bakom attack på oppositionella eller motståndare mot regimen i Iran genom olika kriminella grupper för att ej själv vara direkt inblandad är helt korrekt. Faktum är att enligt information som många avhoppade underrättelseagenter från Iran gett, så har ett av landets planer för att göra sig av med oppositionella utan att använda sig av direkt terror, att erbjuda pengar med mera till kriminella för att öppen gata skjuta eller knivhugga dessa och därefter ge sken av att det var ett rån som gick fel eller påståenden som “Han sa nåt om min mor, och jag blev provocerad och sköt honom”.

Däremot är sannolikheten för att regimen i Iran skulle ligga bakom misshandeln mot detta offer extremt lågt. Personen, vars namn jag ej nämner här men som finns i media, är helt okänd inom iranska oppositionen. Personen är inte på något sätt aktiv på ett sådant sätt att han skulle utgöra såpass stort hot mot regimen i Iran att man hyr in 10 gangsters för att misshandla honom eller försöka döda honom. Att ha konton på facebook och kritisera eller ens grovt attackera regimen i Iran är knappt en anledningen för regimen att agera på detta sätt och samtidigt ta en sådan risk. Och än en gång, detta för en person som är fullständigt okänd inom oppositionen och har flera facebook konton som han kritiserar regimen på.

Att jag anser det är av vikt påpeka detta beror på följande:

 1. Regimen i Iran ska inte ha onödig cred och således kunna sprida skräck.
 2. Attacker som främmande makt ligger bakom är högst allvarliga och ett hot mot rikets säkerhet. Det är av största möjliga vikt att vi ej får en Ropa-på-vargen-effekt.