Ska man eller ska man INTE tala om folks bakgrund?

Kategori: Integration, Svensk politik av Ardavan Khoshnood, 2015-01-02

Taggad: , , , , , , , , , , , , ,

Läst titeln på detta inlägg. En mycket viktig fråga. Men innan jag går in på vad jag menar med det och vad jag vill ha sagt, måste jag kort kommentera invandringsbråken i Östersund. Ni har nog ej missat händelsen, och har ni det läs det här på Aftonbladet. Kort: Ett 30-tal invandrare kördes med buss till Östersund. Nu vägrar dem lämna bussen då de ej vill vara i Östersund. De vill vara i Malmö istället. Bland annat vill de inte vara där för att, som en av invandrarna säger, “är araber” och att de inte kan “bo där det är sånt här väder”. Läs gärna den intervjun på SR.

Jag vet inget om dessa 30-tal personer, men jag har mycket svårt tro att de är flyktingar och inte invandrare. För som jag diskuterat i mina tidigare inlägg så finns det ett stort skillnad mellan flyktingar och invandrare. Ta min familj som exempel. Vi är flyktingar. Vi har flytt vårt eget land då vi inte kunde/fick bo kvar. Vi hade avrättats. De lämnade allt de hade, lånade två extra par ben och sprang som bara det. Och det spelade inte ett dugg roll vart dem hamnade, vart dem fick bo, hur de fick bo och hur vädret skulle vara. En flykting springer för sitt liv och i sitt nya land börjar hon sedan att kämpa för att återvända till sitt land och befria denna. Den bilden passar inte på våra 30-tal medmänniskor som nu strejker i Östersund och kräver komma till Malmö eller Stockholm. Deras beteende är självklart under all kritik, men det visar samtidigt vilken bild av Sverige som våra medmänniskor runt om i Sverige har av oss; ett land i kaos, där lag ej råder, där man alltid ska kräva och kräva… Där landet bara har en massa skyldigheter och jag som ny i Sverige bara har rättigheter. Detta är självfallet en felaktig bild och enligt mig, den direkta anledningen till den extremt misslyckande integrationen i detta land.

Nå ja… Nu går vi till nyhet två, som titeln i detta inlägg handlar om. Sydsvenskan publicerar idag en artikel med följande titel: “Unga muslimer städar upp efter festen”. Artikeln beskriver hur ett antal unga personer som också är muslimer har tagit till gatorna i Malmö idag för att hjälpa till med städningen efter nyårsfesten. Ett mycket härligt initiativ. Jag applåderar det. Att det uppmärksammas applåderar jag också. Det är viktigt att all form av ideell arbete och verksamhet uppmärksammas. Men exakt vad har det att göra med vilken bakgrund dessa personer har? Varför är det viktigt att de är muslimer? Anser Sydsvenskan att ens religiösa tillhörighet eller bakgrund är viktigt? Har Sydsvenskan blivit en rasistisk tidning där vi nu ska förvänta oss den etniska eller religiösa bakgrunden till den/de som gör något? Vid nästa skottlossning i Malmö, om det nu visar sig att gärningsmannen är t.ex. en person från ett arabiskt land och är muslim, kommer då titeln bli följande: “Ung muslim sköt ner man på öppen gata”? Eller vi nämner bara människors bakgrund när det passar?

Sydsvenskans agerande är förkastligt av många anledningar:

  • Det finns alltså en skillnad mellan människor. Det är alltså viktigt vad man har för religiös bakgrund eller etniskt bakgrund. Om inte det är viktigt så förstår jag inte varför man ens ska skriva i artikeln att dessa hjälpsamma unga personer ska benämnas som “muslimer”.
  • Sydsvenskan får nu vara konsekvent. Vid nästa sprängning eller skjutning i Malmö så förväntar jag mig direkt när jag gärningsmannen grips att hans religiösa tro ska skrivas. Antingen är man konsekvent eller så är man inte det.
  • Det som dock är det värsta med Sydsvenskans agerande är följande: Diskussionen om Svenskhet eller inte har under några år tagit fart i det här landet. Främst är det journalisten Niklas Orrenius (som jag gillar och respekterar) som skrivit om detta ämne och diskuterat det. Inte minst har han gjort det i en intervju med mig i just Sydsvenskan. Sedan blev det ju en j#¤%la hallå när Orrenius diskuterade det samma med Sverigedemokraternas Björn Söder. Alla skrek då; Härkomst och bakgrund är INTE viktigt. Alla skrek, vi ska INTE diskutera härkomst och bakgrund. Vi är TA MIG F#N alla Svenskar. Förutom när Sydsvenskan skriver självklart, då är religiös bakgrund viktigt. Och varför det? Ja du. Thats the one million question!

KDU tar efter… BRA!

Kategori: Integration, Säkerhets- och utrikespolitik, Svensk politik av Ardavan Khoshnood, 2014-12-23

Taggad: , , , , , , , ,

Som ni kan se på bloggen skrev jag ett inlägg den 18 december med titeln “Viktigt skilja på flykting och invandrare”. Läs den gärna innan du går vidare!

Där skriver bland annat:

Sverige måste bli bättre på att skilja på “flykting” och “invandrare”. Även om det tar emot att säga, måste ändå företräde ges till flyktingarna då deras liv är hotade. Vi måste våga göra denna indelning och skillnad.

Detta är otroligt viktigt… Och idag, 23 december, ser jag att Ordförande för KDU, Sara Skyttedal, i en artikel i Expressen skriver om just detta.

Är det någon som är i behov av skydd i enlighet med Genevekonventionen, skall och måste vi ge dem skydd och en fristad. Det är vår plikt som människor!

Att registrera härkomst…

Kategori: Lag och rätt, Svensk politik av Ardavan Khoshnood, 2014-12-14

Taggad: , , , ,

Sverigedemokraternas Kent Ekeroth har skrivit en motion som fått media att protestera. Motionen handlar om att Kriminalvården ska registrera de dömdas nationalitet.

Jag har lite förståelse för kritiken mot Ekeroth vad bekommer denna motion. USA har gjort detta i evigheter. Nu är inte USA direkt någon stor förebild för demokratiska värderingar, men att registrera fångars nationalitet är inget nytt även i vissa europeiska länder.

Faktum är att för den kriminologiska forskningen är frågan om nationalitet av ett stort värde. Inte bara för att förstå brottsligheten, men även för att förstå viktimologin. Avslutar med att kopiera och klistra in från min egen masteruppsats i Kriminologi:

De vanligaste karakteristika som forskare diskuterar vad gäller gärningsmannen i mer eller mindre alla typer av brott, är kön och ålder vid brottstillfället. Dessa två karakteristika tillsammans med ras och social klass, är enligt Messner och Rosenfeld (1999), de faktorer som främst korrelerar med homicide.

En ytterligare karakteristika som är direkt kopplad till gärningsmannen, men också offret, och av vikt att analysera och belysa, är det som i anglosaxisk litteratur benämns ras/etnicitet/nationalitet. Detta är en viktig karakteristika att undersöka då det finns en korrelation mellan etnicitet och socioekonomisk status, samt social desorganisation (Bijleveld & Smit, 2006). Offrets etnicitet är av intresse dels då det påverkar rutinaktiviteter, och dels för att det kan vara en riskfaktor för att falla offer för brottslighet (Decker, 1993; Decker, 1996). Frågan om etnicitet är dock något som saknas inom svensk forskning (Sarnecki, 2001).

I Sverige registreras vare sig ras eller etnicitet på de som döms för brott, således kan inte denna information inhämtas från de material som undersökts. Att enbart försöka gissa sig fram till detta karakteristikum baserat på gärningsmannens namn är högst ovetenskapligt. Ett alternativ vore att ta fram information om gärningsmannen från Skatteverket vad gäller födelseort och land. Skulle det emellertid visa sig att gärningsmannen är född i Sverige, kan det fortfarande inte uteslutas att gärningsmannen är av annan etnicitet än svensk. Nästa steg blir i så fall att ta fram information om gärningsmannens föräldrar och var dessa är födda. Enligt författarens mening innebär detta en alldeles för stor inskränkning i gärningsmannens och dennes familjs integritet.

Vidare finns det redan flertalet forskning som visar att minoriteter är överrepresenterade i brottslighet. Under 2002 var afro-amerikaner sju gånger mer benägna att begå homicide i jämförelse med vita i USA. Vidare kunde det ses att av alla homicide i USA samma år stod afro-amerikaner för 52,1% av dem. (Palermo, 2010) Vad bekommer Sverige är invandrare både överrepresenterade som misstänkta och fällda för brott (Sarnecki, 2001; Martens & Holmberg, 2005). Sarnecki skriver (2001:122):

“The immigrants living in Sweden are over-represented among persons convicted of criminal offences (they are about twice as common) in relation to their proportion in the population.”

Hänvisningar lämnas på begäran.

Meningen med mitt kort korta inlägg är bara att Ekeroths motion inte på något sätt är kontroversiellt, och kan om något ge oss en bättre förståelse vad gäller frågan om både brottslighet och viktimologi. Förutom att invandrare är överrepresenterade som både åtalade och misstänkta för brott, är det också överrepresenterade som offer för brott.

Anna Hedenmo: DU kan få städa MIN arbetsplats!

Kategori: Annat, Integration av Ardavan Khoshnood, 2014-09-02

Taggad: , , , , ,

Tittar på partiledarnas utfrågning i SVT. Hann aldrig se dem live. Inte hela iallafall. Såg nyss utfrågningen av Jimmie Åkesson. Det enda som jag dock tänker på och som gjort mig fly förbannad är den fråga som Anna Hedenmo gällande invandrare och jobb, frågar Jimmie Åkesson:

“Svensk välfärd. Vilka ska städa på våra arbetsplatser? Vilka ska ta hand om våra gamla?”

eee… Vänta lite. Man diskuterar invandrare som jobbar och icke-jobbar, och Hedenmo frågar vilka som ska städa “våra” arbetsplatser? Vem är “våra”? Och vad då, ska vi ha invandring för att de ska städa din arbetsplats och ta han om dina gamla föräldrar?

Denna rasism som Hedenmo och SVT visar är under all kritik och fördöms starkt. Hoppas innerligt på en förklaring av Hedenmo. För med handen på hjärtat, och om jag ska få lov att vara lite arrogant, så är det ju ändå Hedenmo som får städa MIN arbetsplats, speciellt om vi går utifrån Socioekonomisk status. Mina föräldrar behöver hon inte ta hand om när de blir gamla, för det gör jag, det är mitt jobb, såpass mycket heder har jag.

Kommer krav på att Skyttedal uteslutas?

Kategori: Integration, Svensk politik av Ardavan Khoshnood, 2014-08-29

Taggad: , , , , , , ,

Ingen har väl missat den fantastiska artikel som Sara Skyttedal, ordförande för KDU skrev gällande invandring. Läs den gärna: http://www.dn.se/debatt/vi-maste-borja-diskutera-grans-for-antalet-flyktingar/

Det har skapat ramaskri i partiet. Det hela påminner mig om mitt uttalande gällande invandring och medborgarskap. Då, som nu, tävlar partivänner om att ta avstånd. Ett ganska populistiskt agerande. Ett sätt att försöka tysta ner debatten, enligt min mening.

Det som dock är av intresse för mig, är om det lär komma krav på att Skyttedal ska uteslutas som det gjordes för mig. I mitt fall var det den mer religiösa Lars Thunberg från Kristdemokraterna i Helsingborg som – hör och häpna –  gick till Socialdemokraternas religiösa tidning “Tro och Politik” och menade att mina (=Ardavans) åsikter är aja-baja och att Thunberg börjat tröttna på dem.

Det krävs inte mycket för att förstå varför en religiös man som Thunberg blir arg över att jag ej vill ha böneutrop och att jag är en ateist, och således väljer att angripa mig i en annan religiös tidning, tillhörande oppositionen. Har något liknande hänt tidigare? Är den religiösa banden mellan partierna så starka att man attackerar partivänner i oppositionens tidningar?

För min del blir det mycket spännande att se hur de som tröttnat på Skyttedal kommer att agera. De närmaste dagarna kommer jag noggrant följa “Tro och Politik” för att se om Thunberg agerar. Oavsett så behöver vi inom partiet diskutera dessa frågor på ett öppnare sätt och utan att vara rädda för att av egna partivänner hängas ut hos “fienden”. Att försöka sätta munkavel och använda partipiskan eller hota med uteslutning som Thunberg gjort är ej önskvärt.

Läs också min tidigare inlägg om dessa frågor och Lars Thunberg.

Nu har MP gått bärsärk

Kategori: Svensk politik av Ardavan Khoshnood, 2013-03-23

Taggad: , , , , , , , , ,

nilsk1Den 6:e mars började en diskussion på twitter mellan Miljöpartiets gruppledare i Malmö kommunfullmäktige, tillika kommunstyrelseledamot, Nils Karlsson och allmänheten gällande Malmöpolisens arbete och REVA. Det hela började med att Karlsson kritiserade REVA och gick sedan vidare med att anklaga Malmöpolisen för att “stoppa ungdomar på väg till fritidsgård” och “jaga invandrare”. Detta bemötte jag på Newsmill och Sydsvenskan. Nils Karlsson svarade på Newsmill. Han kommer förmodligen svara på Sydsvenskan också.

Med allt det sagt, anklagas jag nu av honom och en vän till han (en feminist!) för att “ljuga”. Feministen tycker jag skall anmälas för förtal. Miljöpartisten Karlsson tycker jag ljuger. 

Faktum är att jag tror Karlsson förstått hur illa hans tweet varit och nu gör en pudel. Inte mig emot. Det tycker jag är jätte bra.

 

nilsk2Jag utgår ifrån att människor är hederliga. Ja, även miljöpartister. Tyvärr är det så att tweeten om att “jaga invandrare” har han tagit bort. Det välkomnar jag. Men alla hans andra tweets finns kvar. Låt mig här dock poängtera att det finns en liten möjlighet att jag faktiskt missat tweeten om att “jaga invandrare” och att den faktiskt finns kvar, i så fall får han gärna länka till den och jag ber om ursäkt.

Faktum återstår dock. Det hela började med kritik mot REVA men gick fort över till att Malmöpolisen jagar invandrare och barn på väg till fritidsgårdar. REN LÖGN. Malmöpolisen sysslar med varken eller. Detta finns på svart och vit som ni kan se på hans tweet här. Vidare påstår han att mörkhåriga inte skulle ha förtroende för polisen. Rent trams, statistiken visar att allmänheten har ett stort förtroende för polisen. Än en gång ljuger Miljöpartiet.

Det här är politik. Man får stå för det man säger. Man kan inte börja gråta var enda gång man gör något dumt och läxas upp.

Nils Karlsson kritiserade Malmöpolisen helt felaktigt. Det han skriver underblåser polisförakt och genom att påstå att “mörkhåriga” ej har förtroende för polisen och att Malmöpolisen “jagar invandrare” anklagar han Malmöpolisen för rasism. Faktum är att han borde be Malmöpolisen om ursäkt för dessa dumheter han har sagt!

Alliansen vann!

Kategori: Annat av Ardavan Khoshnood, 2010-09-20

Taggad: , , , , ,

Valresultatet börjar så småningom bli klar. Alliansen vinner och Sverige förblir friare, rikare och inte minst mänskligare. Det är en stor seger för Sverige att Alliansen får förtroendet att styra landet. Det finns mycket att göra.

Jag personligen hoppas att den nya regeringen ska lägga all krut på dels den totalt ihop fallna integrationspolitiken och rättspolitiken i Sverige. Sverige måste bli tryggare och invandrarna måste bli en del av den svenska vardagen.

En längre inlägg kommer imorgon. Nu är jag så trött och så slut att jag behöver många timmars sömn.

God natt!