JK kritiserar hetsande radio

Kategori: Annat av Ardavan Khoshnood, 2011-04-05

Taggad: , , , , ,

Den 13 december 2010 lämnade jag in en anmälan om hets mot folkgrupp till Justitiekanslern (JK). Läs gärna anmälan på min hemsida. Även Skånska Dagbladet uppmärksammade min anmälan.

Anledningen till att jag lämnade min anmälan till JK är för att JK är ensam åklagare i yttrandefrihetsmål. Och med tanke på att jag anmälde en närradiokanal, faller det på JK:s bord.

Det var Radio Navid-e Iran som jag anmälde för hets mot folkgrupp. Intressant nog är programledaren aktiv Socialdemokrat i Malmö. Således är frågan om Socialdemokraterna delar hans värderingar kring araber. Nå ja, JK är klar med sin utredning och har valt att inte inleda förundersökning, däremot kritiserar man närradiokanalen.

Även om jag är besviken över att JK ej inleder förundersökning, är jag ändå glad över att de kritiserar Radio Navid-e Iran och Socialdemokraten Karim Mosavi som är programledare.

Jag har tagit del av JK:s beslut och det finns misstanke hos mig att när JK tagit del av närradions program, så har dessa blivit manipulerade i syfte att föra JK bakom ljuset. Det här är vad jag misstänker. Därför har jag inlämnat en komplettering till att JK som jag hoppas ska bidra till JK inleder en förundersökning. Vi måste alltid ta kampen mot rasism och kränkningar!