Foto av Peter Frennesson (sydsvenskan.se)

Utbildning

 • DOKTORSEXAMEN • 2017 • LUNDS UNIVERSITET
  Doktorsexamen i Klinisk Medicin med inriktning Akutsjukvård, 240 högskolepoäng.
 • KANDIDATEXAMEN • 2015 • LUNDS UNIVERSITET
  Kandidatexamen i Underrättelseanalys, 180 högskolepoäng.
 • MASTEREXAMEN • 2014 • MALMÖ HÖGSKOLA
  Två-årig Masterexamen i Kriminologi, 120 högskolepoäng.
 • LÄKAREXAMEN • 2011 • LUNDS UNIVERSITET
  Läkarexamen, 330 högskolepoäng.

Academia

 • NMT-DAGARNA • LUNDS UNIVERSITET • 2018
  Tre föreläsningar gällande grova våldsbrott samt hur akutsjukvården jobbar.
 • AT-TINGET • REGION SKÅNE • 2017
  Föreläsning gällande intoxikation på akuten.
  Föreläsning gällande grova våldsbrott och akutsjukvård.
 • KRIMINOLOGPROGRAMMET • MALMÖ UNIVERSITET • 2017 – PÅGÅENDE
  En av två huvud-instruktörer på internationella master programmet i Kriminologi på rubriken ”Violence Risk Assessment”, där jag även håller föreläsning om gärningsmannaprofilering.
  Föreläsare på internationella master programmet i Kriminologi på rubriken ”The brain, mental ill-health and criminality”.
 • LÄKARUTBILDNINGEN • LUNDS UNIVERSITET • 2017 – PÅGÅENDE
  Instruktör i kursen ”Akutsjukvård” för läkarstudenter vid termin 11.
 • FOLKHÖGSKOLA • FURUBODA FOLKHÖGSKOLA • 2017
  Föreläsning gällande psykisk ohälsa och kriminalitet.
 • AT-TINGET • REGION SKÅNE • 2016
  Föreläsning gällande intoxikation på akuten.
 • KONGRESS • EUROPEAN SOCIETY FOR EMERGENCY MEDICINE • 2016
  Föreläsning gällande (1) syrgasbehandling vid hjärtinfarkt samt (2) MR-resultat från ett av våra studier vid Lunds Universitet (SOCCER-studien). Båda vid EUSEMs årliga kongress, Wien, Österrike.
 • LÄKARUTBILDNINGEN • LUNDS UNIVERSITET • 2016-2017
  Amanuens för läkarstudenter på termin 6.
 • KONGRESS • SVENSK FÖRENING FÖR AKUTSJUKVÅRD • 2016
  Föreläsning gällande svår asymtomatisk hypertension på akuten, vid Svensk Förening för Akutsjukvårds årliga kongress, Stockholm, Sverige.
 • LÄKARUTBILDNINGEN • LUNDS UNIVERSITET • 2015-2016
  Föreläsning gällande bröstsmärta, på kursen Akutsjukvård, för läkarstudenter termin 11.
 • ALLMÄNLÄKARE • REGION SKÅNE • 2015
  ST-studiedag för blivande allmänmedicinare. Föreläser om akut yrsel med fokus på central genes.
 • SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET • LUNDS UNIVERSITET • 2014 – PÅGÅENDE
  Föreläsare på Sjuksköterskeprogrammet, termin 5, gällande ”Akuta Sjukdomstillstånd”.
 • LÄKARUTBILDNINGEN • LUNDS UNIVERSITET • 2014
  Instruktör i traumakursen för läkarstudenter, termin 11.
 • LÄKARUTBILDNINGEN • LUNDS UNIVERSITET • 2012
  Examinator vid OSCE-tentamen, termin 8 vid läkarutbildningen.

Stipendium och Utmärkelser

 • BÄSTA VETENSKAPLIGA ARBETE • SVENSK FÖRENING FÖR AKUTSJUKVÅRD • STOCKHOLM • 2016
  Årligen delar Svensk Förening för Akutsjukvård (SWESEM) ut ett pris för bästa vetenskapliga arbete. Under år 2016 arrangerade SWESEM sin årliga kongress i Stockholm. Bland flertalet inskickade abstracts var det tre som valdes ut för att presenteras muntligt. Därefter valdes en vinnare baserat på ett antal olika kriterier.  Juryn bestod av svenska och internationella läkare och forskare. Detta år tilldelades priset till mig.
 • NOMINERAD TILL ÅRETS ARTIKEL • LÄKARTIDNINGEN • STOCKHOLM • 2016
  Artikeln ”ABC om Yrsel på akuten”, där bland annat jag var med som författare, nominerades till årets artikel i Läkartidningen 2015 i kategorin Medicinens ABC.
 • BÄSTA VETENSKAPLIGA ARBETE • SVENSK FÖRENING FÖR AKUTSJUKVÅRD • STOCKHOLM • 2015
  Årligen delar Svensk Förening för Akutsjukvård (SWESEM) ut ett pris för bästa vetenskapliga arbete. Under år 2016 arrangerade SWESEM sin årliga kongress i Stockholm. Bland flertalet inskickade abstracts var det tre som valdes ut för att presenteras muntligt. Därefter valdes en vinnare baserat på ett antal olika kriterier.  Juryn bestod av svenska läkare och forskare. Detta år tilldelades priset till mig.
 • BÄSTA VETENSKAPLIGA ARBETE • SVENSK FÖRENING FÖR AKUTSJUKVÅRD • STOCKHOLM • 2011
  Årligen delar Svensk Förening för Akutsjukvård (SWESEM) ut ett pris för bästa vetenskapliga arbete. Under år 2016 arrangerade SWESEM sin årliga kongress i Stockholm. Bland flertalet inskickade abstracts var det tre som valdes ut för att presenteras muntligt. Därefter valdes en vinnare baserat på ett antal olika kriterier.  Juryn bestod av svenska läkare och forskare. Detta år tilldelades priset till mig.
 • STIPENDIUM • MEDICINSKA FAKULTETEN • LUNDS UNIVERSITET • 2008
  Under sommaren 2008 tilldelades jag ett stipendium på  18 000 kronor för att bedriva forskning vid verksamhetsområdet Akutsjukvård, vid Lunds Universitetssjukhus.
 • STIPENDIUM • MEDICINSKA FAKULTETEN • LUNDS UNIVERSITET • 2007
  Under sommaren 2007 tilldelades jag ett stipendium på  18 000 kronor för att bedriva forskning vid verksamhetsområdet Akutsjukvård, vid Lunds Universitetssjukhus.
 • STIPENDIUM • MEDICINSKA FAKULTETEN • LUNDS UNIVERSITET • 2006
  Under sommaren 2006 tilldelades jag ett stipendium på  18 000 kronor för att bedriva forskning vid verksamhetsområdet Akutsjukvård, vid Lunds Universitetssjukhus.

Forskning och Utveckling

 • REGIONAL FORSKNING OCH UTVECKLING DAG • MALMÖ • 2017
  En forskningsdag för hela Region Skåne där olika forskningsprojekt redovisades. Jag stod för två föredrag. Ett vad gäller SOCCER-studien och dess resultat, och ett vad gäller frågan om kriminologi och akutsjukvård.
 • NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE • BOSTON • 2017
  Expert i diskussionsgruppen “Oxygen Therapy in Suspected Acute Myocardial Infarction”, som arrangerades av Medstro.
 • FORSKNINGSDAG VO AKUTSJUKVÅRD OCH INTERNMEDICIN • LUND • 2017
  Forskningsdag i Lund där ett stort antal forskningsprojekt av diverse medarbetare inom verksamhetsområdet presenterades. Jag presenterade resultatet från SOCCER-studien.
 • WORKSHOP FOR AKTIVE AKUT MEDICINSKE FORSKERE • MIDDELFART • 2017
  Workshop for läkare och andra sjukvårdspersonal som forskar inom akutsjukvård i Danmark. Närvarande var även jag och kollegor från Lunds Universitet, där vi presenterade vårt forskningsprojekt gällande aortadissektion.
 • 10TH EUROPEAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE • VIENNA • 2016
  Kongress för EuSEM (European Society for Emergency Medicine) där jag under ett föredrag presenterade resultatet på ett forskningsarbete som jag arbetet med vid Skånes Universitetssjukhus, Lund. Höll även en föreläsning gällande syrgasbehandling vid hjärtinfarkt.
  Moderator vid två sessioner gällande ”Cardiovascular State of the Art” samt ”Cardiovascular Philosophy and Controversies”.
 • 18:E SVENSKA KARDIOVASKULÄRA VÅRMÖTET • GÖTEBORG • 2016
  Svenska Hjärtförbundets 18:e Kardiovaskulära Vårmöte hölls i Göteborg mellan 27-29 april. Bland mer än 130 inskickade abstracts valdes 25 för föredrag. Ett av dem var min som handlade om SOCCER-studien.
 • NATIONELLT MÖTE I AKUTSJUKVÅRD • STOCKHOLM • 2016
  Kongress för SWESEM (Svensk förening för akutsjukvård) där jag under ett föredrag presenterade resultatet på ett forskningsarbete som jag arbetet med vid Skånes Universitetssjukhus, Lund. Jag höll även en föreläsning gällande svår asymtomatisk hypertoni på akuten.
 • PRAKTISK HANDLÄGGNING AV BLÖDNING OCH KOAGULATIONSPÅVERKAN • MALMÖ • 2015
  Utbildning arrangerad av CSL Behring AB med diverse föreläsare.
 • NATIONELLT MÖTE I AKUTSJUKVÅRD • STOCKHOLM • 2015
  Kongress för SWESEM (Svensk förening för akutsjukvård) där jag under ett föredrag presenterade resultatet på ett forskningsarbete som jag arbetet med vid Skånes Universitetssjukhus, Lund.
 • PREHOSPITALA FOU-DAGEN • LUND • 2013
  Den årliga prehospitala FoU-dagen arrangerades av bland annat Lunds Universitet samt Skånes Universitetssjukhus. Under ett föredrag presenterade jag ett pågående forskningsprojekt vid Skånes Universitetssjukhus.
 • SENIOR I CENTRUM • MALMÖ • 2013
  En kongress som hölls i Malmö. Kongressen var Nordens största gällande geriatrik och äldrehälsofrågor.
 • PREHOSPITALA FOU-DAGEN • LUND • 2012
  Årlig ”prehospitala FoU-dagen” arrangerad av Region Skånes Prehospitala Centrum (RSPC) där jag under ett föredrag presenterade ett kommande forskningsprojekt vid Skånes Universitetssjukhus.
 • NATIONELLT MÖTE I AKUTSJUKVÅRD • HELSINGBORG • 2011
  Kongress för SWESEM (Svensk förening för akutsjukvård) där underteck nad under ett föredrag presenterade resultatet på ett forskningsarbete som undertecknat arbetet med vid Skånes Universitetssjukhus, Lund.
 • NATIONELLT MÖTE I AKUTSJUKVÅRD • LUND • 2008
  Kongress för SWESEM (Svensk förening för akutsjukvård) där jag under ett föredrag presenterade resultatet på ett forskningsarbete som jag arbetet med vid Skånes Universitetssjukhus, Lund.
 • SCANDINAVIAN UPDATE ON TRAUMA, RESUSCITATION AND EMERGENCY MEDICINE • STAVANGER • 2008
  Konferens som hålls årligen. Förutom diskussioner inom akutsjukvård hålls även föreläsningar och föredrag inom det samma av eminenta föreläsare.
 • NATIONELLT MÖTE I AKUTSJUKVÅRD • GÖTEBORG • 2007
  Kongress för SWESEM (Svensk förening för akutsjukvård) där jag under ett föredrag presenterade resultatet på ett forskningsarbete som jag arbetet med vid Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Referent för peer-review tidskrift

 • European Journal on Criminal Policy and Research
 • Forensic Sciences Research
 • European Journal of Emergency Medicine
 • Läkartidningen
 • Journal of American College of Cardiology

Abstracts

 • SOCIETY FOR CARDIOVASCULAR MAGNETIC RESONANCE • 20TH ANNUAL SCIENTIFIC SESSIONS • WASHINGTON • 2017
  Magnus Lundin, Einar Heiberg, David Nordlund, Tom Gyllenhammar, Katarina Steding-Ehrenborg, Henrik Engblom, Marcus Carlsson, Dan Atar, Jesper van der Pals, David Erlinge, Rasmus Borgqvist, Ardavan Khoshnood, Ulf Ekelund, Jannike Nickander, Raquel Themudo, Peder Sörensson, Håkan Arheden, Martin Ugander. A simplified left ventricular end-diastolic mean wall thickness-to-volume ratio estimated from left ventricular mass and end-diastolic volume distinguishes physiological from pathological hypertrophy.
 • SVENSK FÖRENING FÖR AKUTSJUKVÅRD • NATIONELLA MÖTET I AKUTSJUKVÅRD • STOCKHOLM • 2017
  Ardavan Khoshnood, Marie Väfors-Fritz, Ulf Ekelund. Homicide and attempted homicide in a Swedish city – injuries and cause of death.
 • SVENSK FÖRENING FÖR AKUTSJUKVÅRD • NATIONELLA MÖTET I AKUTSJUKVÅRD • STOCKHOLM • 2016
  Ardavan Khoshnood, Marcus Carlsson, Mahin Akbarzadeh, Pallonji Bhiladvala, Anders Roijer, David Nordlund, Peter Höglund, David Zughaft, Lizbet Todorova, Arash Mokhtari, Håkan Arheden, David Erlinge, Ulf Ekelund. No effect of O2 therapy on myocardial salvage in ST elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention –The Supplemental Oxygen in Catheterized Coronary Emergency Reperfusion (SOCCER) study.
 • SVENSKA KARDIOLOGFÖRENINGEN• SVENSKA KARDIOVASKULÄRA VÅRMÖTET • GÖTEBORG • 2016
  Ardavan Khoshnood, Marcus Carlsson, Mahin Akbarzadeh, Pallonji Bhiladvala, Anders Roijer, David Nordlund, Peter Höglund, David Zughaft, Lizbet Todorova, Arash Mokhtari, Håkan Arheden, David Erlinge, Ulf Ekelund. The SOCCER-study: A randomized trial of the effects of oxygen therapy on myocardial salvage in ST elevation myocardial infarction.
  SVENSK FÖRENING FÖR AKUTSJUKVÅRD • NATIONELLA MÖTET I AKUTSJUKVÅRD • STOCKHOLM • 2015
  Ardavan Khoshnood, Marcus Carlsson, Mahin Akbarzadeh, Pallonji Bhiladvala, Anders Roijer, Stefan Bodetoft, Peter Höglund, David Zughaft, Lizbet Todorova, David Erlinge, Ulf Ekelund. The effects of oxygen therapy on myocardial salvage in ST elevation myocardial infarction treated with acute percutaneous coronary intervention – The Supplemental Oxygen in Catheterized Coronary Emergency Reperfusion (SOCCER) study.
 • SCANDINAVIAN UPDATE ON TRAUMA, RESUSCITATION AND EMERGENCY MEDICINE • STAVANGER • 2008
  Ardavan Khoshnood, Jakob Lundager Forberg, Catarina Ellehuus Hilmersson, Mattias Ohlsson, Ulf Ekelund. Circadian presentation patterns and ECGs of men and women with suspected acute coronary syndrome in the emergency department.
 • SVENSK FÖRENING FÖR AKUTSJUKVÅRD • NATIONELLA MÖTET I AKUTSJUKVÅRD • GÖTEBORG • 2007
  Ardavan Khoshnood, Jakob Lundager Forberg, Ulf Ekelund. Prestanda av Troponin T och CKMB på akutmottagningen för att diagnostisera akut koronart syndrom.
 • SVENSK FÖRENING FÖR AKUTSJUKVÅRD • NATIONELLA MÖTET I AKUTSJUKVÅRD • GÖTEBORG • 2006
  Jakob Lundager Forberg, Ardavan Khoshnood, Michael Green, Mattias Ohlsson, Lars Edenbrandt, Ulf Ekelund. Pre-hospital prediction of transmural myocardial infarction and the need of acute coronary reperfusion by an artificial neural network compared to real-time prediction by a cardiac care unit physician.

Posters

 • SOCIETY FOR CARDIOVASCULAR MAGNETIC RESONANCE • 20TH ANNUAL SCIENTIFIC SESSIONS • WASHINGTON • 2017
  Magnus Lundin, Einar Heiberg, David Nordlund, Tom Gyllenhammar, Katarina Steding-Ehrenborg, Henrik Engblom, Marcus Carlsson, Dan Atar, Jesper van der Pals, David Erlinge, Rasmus Borgqvist, Ardavan Khoshnood, Ulf Ekelund, Jannike Nickander, Raquel Themudo, Peder Sörensson, Håkan Arheden, Martin Ugander. A simplified left ventricular end-diastolic mean wall thickness-to-volume ratio estimated from left ventricular mass and end-diastolic volume distinguishes physiological from pathological hypertrophy.
 • SVENSK FÖRENING FÖR AKUTSJUKVÅRD • NATIONELLA MÖTET I AKUTSJUKVÅRD • STOCKHOLM • 2016
  Ardavan Khoshnood, Marcus Carlsson, Mahin Akbarzadeh, Pallonji Bhiladvala, Anders Roijer, David Nordlund, Peter Höglund, David Zughaft, Lizbet Todorova, Arash Mokhtari, Håkan Arheden, David Erlinge, Ulf Ekelund. The SOCCER-study: Effects of Oxygen Therapy on Myocardial Salvage in ST Elevation Myocardial Infarction – A Randomized Trial.
 • SVENSK FÖRENING FÖR AKUTSJUKVÅRD • NATIONELLA MÖTET I AKUTSJUKVÅRD • STOCKHOLM • 2015
  Ardavan Khoshnood, Marcus Carlsson, Mahin Akbarzadeh, Pallonji Bhiladvala, Anders Roijer, Stefan Bodetoft, Peter Höglund, David Zughaft, Lizbet Todorova, David Erlinge, Ulf Ekelund. The effects of oxygen therapy on myocardial salvage in ST elevation myocardial infarction treated with acute percutaneous coronary intervention – The Supplemental Oxygen in Catheterized Coronary Emergency Reperfusion (SOCCER) study.
 • SVENSK FÖRENING FÖR AKUTSJUKVÅRD • NATIONELLA MÖTET I AKUTSJUKVÅRD • GÖTEBORG • 2008
  Jakob Lundager Forberg, Ardavan Khoshnood, Michael Green, Mattias Ohlsson, Lars Edenbrandt, Ulf Ekelund. Pre-hospital prediction of transmural myocardial infarction and the need of acute coronary reperfusion by an artificial neural network compared to real-time prediction by a cardiac care unit physician.
  Ardavan Khoshnood, Jakob Lundager Forberg, Ulf Ekelund. Circadian presentation patterns and ECGs of men and women with suspected acute coronary syndrome in the emergency department.
 • SVENSK FÖRENING FÖR AKUTSJUKVÅRD • NATIONELLA MÖTET I AKUTSJUKVÅRD • GÖTEBORG • 2007
  Ardavan Khoshnood, Jakob Lundager Forberg, Ulf Ekelund. Prestanda av Troponin T och CKMB på akutmottagningen för att diagnostisera akut koronart syndrom.