Ardavan Khoshnood

 • Öka teckenstorlek
 • Förvald teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Home Mina skrifter Bränderna i Malmö kräver nationella åtgärder

Bränderna i Malmö kräver nationella åtgärder

Skicka sidan Skriv ut PDF

Under den senaste tiden har Malmö skakats av flertalet skottlossningar. I juli blev polishuset i Rosengård beskjutet. Nyligen satte våldsverkare eld på en polisbil i Lindängen.

Den senaste veckan har flertalet bilar satts i brand, mer än 70 bilar sedan den 1 juli. Vid eftersökning av gärningsmän utsattes polisens helikopter för beskjutning av grön laser. Misstänkta greps misstänkta för luftsabotage, men frigavs av åklagare några timmar senare.

Trots att ansvariga politiker vill visa en annan bild av Malmö just nu är det ett faktum att Malmö brinner, och att vi är i behov av flertalet nya åtgärder för att kunna ge ökad trygghet och säkerhet för liv och hälsa, samt egendom. Vi är i behov av både nationella och lokala åtgärder. På nationell nivå föreslår vi följande:

 

 1. Ändrad praxis för anhållande och häktning. Merparten av de som grips är under 18 år och friges oftast kort tid efter gripandet även vid misstanke om grov brottslighet, vilket försvårar möjligheterna till uppklaring och sänder ut fel signaler till de unga.
 2. Inrätta jourdomstolar för lagföring av unga under 18 år.
 3. Skärpt straff för brott mot blåljuspersonal. Grunden bör vara att sådana brott leder till anhållande och häktning.
 4. Återinför missfirmelsebrottet (så att tjänstemän skyddas mot förelämpningar).
 5. Domstolarna måste vid straffutdelning i större grad utnyttja hela straffskalan.
 6. Där möjlighet finns måste domstolen till större grad nyttja möjligheten att utvisa den dömde.
 7. Vidta åtgärder för att stoppa den pågående flykten från polisyrket
 8. En markant ökning av antalet poliser

 

Det är vidare ett faktum att den nya polismyndigheten med sammanslagna polismyndigheter inte gett önskad effekt. Den lokala närvaron lyser med sin frånvaro då de ofta kommenderas till annan verksamhet i andra delar av regionen eller landet. Den traditionella kriminalpolisverksamheten går på sparlåga alltmedan balanserna med antalet outredda brott stiger, trots att drygt hälften av alla ärenden skrivs av redan vid anmälningstillfället. Även polisverksamheten är i behov av reformer.

Det sannolikt främsta sättet att få bukt med den nuvarande brottsligheten är att öka risken för upptäckt. Förutom nämnda förslag på nationella reformer, måste därför även stora förändringar göras på lokal nivå där kameraövervakning i realtid kan ha en viktig roll. Genom att i realtid kunna följa händelserna ute på våra gator och torg kan vi också snabbt ingripa när ett brott begås. På längre sikt är ett införande av kommunal polis en annan viktig åtgärd.

En kommunal polis ger ett ökat lokalt medborgarinflytande. Det är viktigt för förtroendet för polisen och polisväsendets legitimitet att allmänheten kan känna att de har ett reellt inflytande och möjlighet påverka verksamhetens inriktning till fromma för de medborgare man är satta att tjäna.

Arbetsuppgifterna för den kommunala polisen ska i första hand ha ett brottsförebyggande perspektiv genom hög synlighet och närvaro i utsatta områden. Till detta kommer förstahandsåtgärder av det som allmänt kallas mängdbrott samt trafikövervakning. Likaså bör en kommunal polis arbeta med narkotikabrott på gatunivå i den mån sådan kriminalitet förekommer. Vissa brottsplatsundersökningar kan med fördel utföras av en kommunal polis. Utredning av bötesärenden, straffrättsliga och vissa specialstraffrättsliga, bör utredas lokalt. Ärenden med frihetsberövade bör fortsatt handläggas av polismyndigheten.

Både i Malmö och andra städer ökar antalet utanförskapsområden kraftigt. Risken för uppkomst av parallellsamhällen med egen rättsskipning, en svart ekonomi och territoriell kontroll är i dag en ytterst påtaglig verklighet liksom förekomsten av organiserad brottslighet och en ökande radikalisering.

I dag är det Malmö som brinner. Imorgon kan det vara din stad. Det som nu händer i Malmö är en nationell angelägenhet. Det krävs kraftfulla åtgärder för att bromsa utvecklingen och förhindra en spridning som på sikt kan leda till oöverblickbara konsekvenser.

Torsten Elofsson, ordförande KD Malmö, fd chef för kriminalpolisen i Malmö och kriminalunderrättelsetjänsten i Skåne

Ardavan Khoshnood, vice ordförande (KD) Malmö, fd ledamot i Malmös polisnämnd, masterexamen i kriminologi samt kandidatexamen i underrättelseanalys

Denna artikel publicerades på Dagens Samhälle: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/braenderna-i-malmoe-kraever-nationella-atgaerder-26684

 

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English