Om Ardavan

 

Hjärtligt välkommen till min hemsida. Nu när du är här skall jag berätta kort om mig själv.

Jag heter Ardavan Khoshnood och föddes april 1982 i Teheran, Iran. När jag föddes hade Iran några år tidigare bevittnat en Islamisk revolution som förvandlade landet från en modern monarki till en Islamisk republik, en teokrati. Två år innan jag föddes, hade också ett brutalt krig brutit ut mellan Iran och Irak. Det var då få som visste att kriget skulle hålla på i nio år.

I slutet på 80-talet lämnade jag och min lille bror, tillsammans med vår mor, Iran och återförenades med vår far i Norge. Min far hade i mitten på 80-talet lämnat Iran efter att han sedan 1979 bekämpat den nybildade Islamiska teokratin. Fram till 1999 levde vi i Norge, då vi flyttade till Malmö.

Efter att ha avslutat gymnasiet, påbörjade jag läkarstudier vid Lunds Universitet. Jag tog min läkarexamen 2011 och är sedan 2014 ST-läkare i Akutsjukvård vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Sedan november 2017 är jag även Doktor i Medicinska Vetenskaper (PhD). Jag disputerade i klinisk medicin med inriktning mot Akutsjukvård.

Då jag under hela mitt liv också haft ett gediget intresse för samhället och samhällsämnen, har jag även till den mån jag kunnat och haft möjlighet, försökt att studera diverse ämnen av intresse. 2014 tog jag därför en masterexamen i Kriminologi från Malmö Högskola, där jag idag är aktiv som kriminolog och forskar inom profilering, kriminalunderrättelse samt grova våldsbrott.

Mitt stora intresse för politiska frågor drog mig till svensk politik och mellan åren 2010 – 2014 var jag ledamot i polisnämnden i Malmö. Mitt intresse för politik och samhällsfrågor fick mig att också påbörja studier inom Underrättelseanalys vid Lunds Universitet under handledarskap av Professor Wilhelm Agrell. 2015 tog jag en kandidatexamen i Underrättelseanalys från den Statsvetenskapliga institutionen. Min kandidatuppsats, som jag skrev tillsammans med min bror Arvin Khoshnood, studerade konflikten mellan den Iranska Shahen, Mohammad Reza Shah Pahlavi, och hans premiärminister Mohammad Mossadegh, som resulterade i att Shahen lämnade landet 1953 men återvände igen till Iran enbart några dagar senare efter en populär revolution i landet. I studien kunde vi visa att påståendet om att CIA skulle ha orkestrerat en kupp för att föra Shahen tillbaka bara är en myt. Under 2018, tog jag också en magisterexamen i Statsvetenskap vid Malmö Universitet. Min magisteruppsats fokuserade på Islamiska Republiken Irans utrikespolitik och den roll som Irans så kallade ”Qods Force” har i landets utrikespolitik.

Just mitt intresse för Irans politik har också fått mig att fördjupa mig inom landet och inte minst dess många underrättelse- och säkerhetstjänster. Det gäller både Iran under Shahen och Iran under den Islamiska regimen idag. Jag forskar därför en hel del på SAVAK, militärets 2:a kontoret, VAJA och Pasdaran. SAVAK var Irans underrättelse- och säkerhetstjänst innan Islamiska revolutionen 1979, och hade en nära samarbete med 2:a kontoret av Irans kejserliga armé, som var arméns underrättelsetjänst. Efter 1979 revolutionen ersättes så smått SAVAK med VAJA, som är den Islamiska regimens underrättelseministerium. Pasdaran, eller Islamic Revolutionary Guard Corps, som den kallas på engelska, är en paramilitär organisation med målet att skydda och sprida den Islamiska revolutionen i Iran.

Tveka inte att kontakta mig vid frågor och funderingar.

Hjärtligen,
Ardavan Khoshnood