Academia

Jag är föreläsare inom både medicin (Lunds universitet) och kriminologi (Malmö universitet).

Vad gäller medicin håller jag föreläsningar för kliniska medicinska studenter med fokus på akutsjukvård och trauma.

Vid gäller kriminologi är jag aktiv på det internationella masterprogrammet i kriminologi där jag håller föreläsningar om kriminalitet och psykisk ohälsa samt gärningsmannaprofilering.

Jag håller också presentationer i olika ämnen med avseende på medicin och kriminologi vid olika konferenser, för olika organisationer och även andra akademiska institutioner.

En del av mitt ansvar vad gäller universitetet är att handleda och examinera studenter. Jag har därför handlett flera studenter i deras respektive avhandling inom både medicin och kriminologi. Jag har också examinerat studenter vad gäller deras avhandlingar.

Genom åren har jag också varit peer reviewer (granskare) för flera vetenskapliga tidskrifter och jag är för närvarande seniormedlem i redaktionen för BMC Emergency Medicine samt akademiskt redaktör för tidskriften Medicine. I 2017 var jag också expert för New England Journal of Medicines diskussionsgrupp “Syrgasbehandling vid misstänkt akut hjärtinfarkt”, arrangerad av Medstro.

En fullständig detalj av alla mina akademiska aktiviteter finns på min profil på Lunds Universitets forskningsportal.