Föreläsningar

Föreläsningar inom medicin

 • Läkarutbildningen, Lunds Universitet, 2014 – Pågående

  Instruktör och föreläsare på Läkarutbildningen inom akutsjukvård, internmedicin samt kirurgi och trauma.

 • Sjuksköterskeutbildningen, Lunds Universitet, 2014 – Pågående

  Föreläsare på Sjuksköterskeprogrammet i ämnet akutsjukvård.

 • Idrottsmedicin Syd, Lund, 2018

  Föreläsning för föreningen Idrottsmedicin Syd vad gäller akut omhändertagande av idrottare under ett idrottsevenemang.

 • NMT-dagarna, Lunds Universitet, 2018

  Föreläsare på NMT-dagarna som arrangeras årligen vid Lunds Universitet: ”Grova Våldsbrott: Gärningsmän, offer och akutsjukvård”.

 • Nationella Mötet i Akutsjukvård, Stockholm, 2018

  Årlig kongress för Svensk Förening för Akutsjukvård. Föreläste om ”Syrgasbehandling vid STEMI”. Presenterade även två artiklar från 2017 som jag bedömde vara viktiga och som påverkar vårt arbete på akuten.

 • Akutsjukvård för AT-läkare, Region Skåne, Lund, 2018

  Instruktör för AT-läkare vid Region Skåne vad gäller larm och larmhantering inom Akutsjukvård.

 • Regional FoU-Dag, Region Skåne, Malmö, 2017

  Forskningsdag för hela Region Skåne där olika forskningsprojekt presenterades. Presenterade två föredrag: ett föredrag gällande resultatet för hela SOCCER projektet, samt ett föredrag gällande relationen mellan kriminologi och akutsjukvård.

 • AT-tinget, Region Skåne, Ystad, 2017

  Årlig kongress för alla AT-läkare vid Region Skåne. Föreläste om dels “Intoxikation på Akuten”, dels “Grova Våldsbrott och Akutsjukvård”.

 • AT-tinget, Region Skåne, Ystad, 2016

  Årlig kongress för alla AT-läkare vid Region Skåne. Föreläste om “Intoxikation på Akuten”.

 • Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg, 2016

  Årlig kongress för Svenska Hjärtförbundet. Presenterade resultat från en del av SOCCER-projektet.

 • European Congress on Emergency Medicine, Wien, 2016

  Årlig kongress för European Society for Emergency Medicine. Föreläste dels om (1) syrgasbehandling vid hjärtinfarkt samt (2) resultatet från SOCCER-projektet.

 • Nationella Mötet i Akutsjukvård, Stockholm, 2016

  Årlig kongress för Svensk Förening för Akutsjukvård. Föreläste om dels asymtomatisk hypertension på akuten, dels om resultatet från SOCCER-projektet.

 • Nationella Mötet i Akutsjukvård, Stockholm, 2015

  Årlig kongress för Svensk Förening för Akutsjukvård. Presenterade del av resultat från SOCCER-projektet.

 • ST-läkare i Allmänmedicin, Region Skåne, Lund, 2015

  ST-studiedag för blivande allmänmedicinare i Region Skåne. Föreläste om akut yrsel med fokus på central genes.

 • Prehospitala FoU-Dagen, Region Skåne, Lund, 2013

  Årligen arrangeras den prehospitala FoU-dagen av Lunds Universitet samt Skånes Universitetssjukhus. Föreläste om SOCCER-projektet.

 • Prehospitala FoU-Dagen, Region Skåne, Lund, 2012

  Årligen arrangeras den prehospitala FoU-dagen av Lunds Universitet samt Skånes Universitetssjukhus. Föreläste om SOCCER-projektet.

 • Nationella Mötet i Akutsjukvård, Helsingborg, 2011

  Kongress för Svensk Förening för Akutsjukvård. Presenterade resultatet på ett forskningsarbete gällande patienttryck på akutmottagningen och dess påverkan på akutläkarens beslutsfattande gällande inläggningar.

 • Nationella Mötet i Akutsjukvård, Lund, 2008

  Kongress för Svensk Förening för Akutsjukvård. Presenterade resultatet på ett forskningsarbete gällande Akut Koronart Syndrom.

 • Nationella Mötet i Akutsjukvård, Göteborg, 2007

  Kongress för Svensk Förening för Akutsjukvård. Presenterade resultatet på ett forskningsarbete gällande diagnostik av hjärtinfarkt på akutmottagningen.

Föreläsningar inom kriminologi

 • Masterprogrammet i Kriminologi, Malmö Universitet, 2017 – Pågående

  Föreläsare vid det internationella masterprogrammet i Kriminologi vid Malmö Universitet inom ämnena gärningsmannaprofilering samt psykisk ohälsa och brottslighet.

 • NMT-dagarna, Lunds Universitet, Lund, 2018

  Föreläsare på NMT-dagarna som arrangeras årligen vid Lunds Universitet: ”Grova Våldsbrott: Gärningsmän, offer och akutsjukvård”.

 • Furuboda Folkhögskola, Malmö, 2018

  Föreläsning gällande psykisk ohälsa och kriminalitet vid Furuboda folkhögskola.

 • Furuboda Folkhögskola, Malmö, 2017

  Föreläsning gällande psykisk ohälsa och kriminalitet vid Furuboda folkhögskola.

 • Regional FoU-Dag, Region Skåne, Malmö, 2017

  Forskningsdag för hela Region Skåne där olika forskningsprojekt presenterades. Presenterade två föredrag: ett föredrag gällande resultatet för hela SOCCER projektet, samt ett föredrag gällande relationen mellan kriminologi och akutsjukvård.

 • AT-tinget, Region Skåne, Ystad, 2016

  Årlig kongress för alla AT-läkare vid Region Skåne. Föreläste om dels “Intoxikation på Akuten”, dels “Grova Våldsbrott och Akutsjukvård”.