Ardavan Khoshnood
Comparative Civilizations Review, 84(84):9
Publication year: 2021

Ett brev till tidskriftens redaktör gällande en nyligen publicerat artikel om Pahlavi dynastins tid i Iran.