دانشگاهی

من مدرس دانشگاه هم در رشته پزشکی (دانشگاه لوند) و هم در رشته جرم شناسی (دانشگاه مالمو) میباشم.

در مورد پزشکی، من سخنرانی هایم پیرامون طب اورژانس و تروما میباشد.

در جرم شناسی، من در برنامه کارشناسی ارشد بین المللی جرم شناسی فعال هستم و در آنجا به سخنرانی در مورد جنایات و بیماری های روانی و همچنین شخصیت شناسی مجرمین میپردازم.

من همچنین در کنفرانس های مختلف، برای سازمان های مختلف و سایر نهادهای دانشگاهی در موضوعات مختلف در زمینه پزشکی و جرم شناسی سخنرانی می کنم.

بخشی از مسئولیت های من در دانشگاه، استاد رهنما و ممتحن بودن برای دانشجویان است.

در طی سالها من نیز داور همتا برای بسیاری از مجلات علمی بوده ام و اکنون عضو هیئت تحریریه مجله علمی BMC Emergency Medicine میباشم و همچنین سردبیر علمی نشریه Medicine هستم.

در سال 2017، من همچنین متخصص برای مجله علمی وزین New England Journal of Medicine بودم در گروه بحث “اکسیژن درمانی در سکته قلبی”  که توسط Medstro تنظیم شده بود.

جزئیات کامل فعالیت های دانشگاهی من در پورتال تحقیقی دانشگاه لوند پیدا میشود.