داوری همتا و سردبیری

داوری همتا

 •    Injury
 •    BMC Emergency Medicine
 •    Systematic Reviews
 •    BMC Medical Imaging
 •    European Journal of Emergency Medicine
 •    European Journal on Criminal Policy and Research
 •    Forensic Sciences Research
 •    International Journal of Forensic Mental Health
 •    Journal of American College of Cardiology
 •    Journal of Forensic Psychiatry & Psychology
 •    Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling
 •    Läkartidningen

سردبیری

 • معاون سردبیر، نشریه ب.م.س. طب اورژانس، 2018 – تا کنون

  معاون سردبیر برای نشریه پزشکی و علمی BMC Emergency Medicine.

 • متخصص، نشریه پزشکی نیو اینگلاند، 2017 

  متخصص در گروه بحثی Medstro پیرامون اکسیژن درمانی در سکته قلبی. برگزاکننده: New England Journal of Medicine.

 • مدیر، کنگره اروپائی طب اورژانس، وین، 2016

  مدیر دو جلسه در کنگره سالانه انجمن طب اورژانس اروپا. این دو جلسه عبارت بودند از (1) جدیدترین تحقیق در قلب و عروق، و همچنین (2) گفتگو پیرامون اختلاف نظر در مسائل مختلف در مورد قلب و عروق.