سخنرانی ها

سخنرانی های پزشکی

 • دانشکده پزشکی، دانشگاه لوند، 2014 – تا کنون

  مدرس دانشکده پزشکی در طب اورژانس، طب داخلی، جراحی و تروما.

 • دانشکده پرستاری، دانشگاه لوند، 2014 – تا کنون

  مدرس دانشکده پرستاری در طب اورژانس.

 • انجمن پزشکی ورزشی جنوب، لوند، 2018

  سخنرانی برای انجمن پزشکی ورزشی جنوب در مورد طب اورژانس در رویدادهای ورزشی که منجر به مصدوم شدن ورزشکار میشود.

 • روزهای ن.م.ت، دانشگاه لوند، 2018

  سخنرانی در روزهای NMT که سالانه در دانشگاه لوند برگزار می شود: “جنایت های خشونت آمیز: مجرمان، قربانیان و طب اورژانس”.

 • کنگره ملی طب اورژانس، استکهلم، 2018

  کنگره سالیانه انجمن سوئدی طب اورژانس. سخنرانی پیرامون “اکسیژن درمانی در سکته قلبی”. من همچنین دو مقاله از سال 2017 ارائه دادم که به نظر من برای طب اورژانس اهمیت دارد.

 • طب اورژانس برای پزشکان کارورزی، استان اسکونه، لوند، 2018

  مدرس طب اورژانس برای پزشکان کارورزی.

 • تحقیق و توسعه منطقه ای، استان اسکونه، مالمو، 2017

  روز تحقیق برای کل استان اسکونه که در آن پروژه های تحقیقاتی مختلف ارائه شد. من دو سخنرانی را برگزار کردم: سخنرانی درمورد نتیجه کل پروژه SOCCER و سخنرانی درباره رابطه جرمشناسی و طب اورژانس.

 • کنگره پزشکان کارورزی، استان اسکونه، ایستاد، 2017

  کنگره سالانه برای پزشکان کارورزی در استان اسکونه. من دو سخنرانی داشتم: “مسمومیت در بخش اورژانس” و همچنین “جنایات خشن و طب اورژانس”.

 • کنگره پزشکان کارورزی، استان اسکونه، ایستاد، 2016

  کنگره سالانه برای پزشکان کارورزی در استان اسکونه. سخنرانی در مورد “مسمومیت در بخش اورژانس”.

 • کنگره قلب و عروق سوئد، یوتوبری، 2016

  کنگره سالانه انجمن پزشکی قلب سوئد. نتایج پروژه SOCCER را ارائه دادم.

 • کنگره اروپائی طب اورژانس، وین، 2016

  کنگره سالانه انجمن اروپائی طب اورژانس. سخنرانی در مورد (1) اکسیژن درمانی در بیماران مبتلا به حمله قلبی و (2) نتایج پروژه SOCCER.

 • کنگره ملی طب اورژانس، استکهلم، 2016

  کنگره سالیانه انجمن سوئدی طب اورژانس. سخنرانی در مورد فشار خون بالا در بخش اورژانس و ارائه نتایج حاصل از پروژه SOCCER.

 • کنگره ملی طب اورژانس، استکهلم، 2015

  کنگره سالیانه انجمن سوئدی طب اورژانس. ارائه نتایج حاصل از پروژه SOCCER.

 • رزیدنس پزشکی عمومی، استان اسکونه، لوند، 2015

  یک روز مطالعه برای رزیدنس های پزشکی عمومی که در آن سخنرانی داشتم پیرامون سرگیجه حاد.

 • تحقیق و توسعه در امور آمبولانسی، استان اسکونه، لوند، 2013

  روز تحقیق و توسعه در امور آمبولانسی که سالانه توسط دانشگاه لوند و بیمارستان دانشگاهی اسکونه انجام میشود. من سخنرانی در مورد پروژه SOCCER داشتم.

 • تحقیق و توسعه در امور آمبولانسی، استان اسکونه، لوند، 2012

  روز تحقیق و توسعه در امور آمبولانسی که سالانه توسط دانشگاه لوند و بیمارستان دانشگاهی اسکونه انجام میشود. من سخنرانی در مورد پروژه SOCCER داشتم.

 • کنگره ملی طب اورژانس، هلسینگبوری، 2011

  کنگره سالیانه انجمن سوئدی طب اورژانس. ارائه نتایج حاصل از یک پروژه در مورد مقدار زیاد بیمار در اورژانس.

 • کنگره ملی طب اورژانس، لوند، 2008

  کنگره سالیانه انجمن سوئدی طب اورژانس. ارائه نتایج حاصل از یک پروژه در مورد بیماری های قلبی اورژانس.

 • کنگره ملی طب اورژانس، یوتوبری، 2007

  کنگره سالیانه انجمن سوئدی طب اورژانس. ارائه نتایج حاصل از یک پروژه در مورد تشخیص بیماری های حاد قلبی در بخش اورژانس.

سخنرانی های جرمشناسی

 • برنامه کارشناسی ارشد در جرم شناسی، دانشگاه مالمو، 2017 – تا کنون

  سخنرانی در برنامه کارشناسی ارشد بین المللی جرم شناسی در دانشگاه مالمو در زمینه «پروفایلینگ مجرم« و همچنین روابط بیماری های روانپزشکی و جرم و جنایت.

 • روزهای ن.م.ت، دانشگاه لوند، 2018

  سخنرانی در روزهای NMT که سالانه در دانشگاه لوند برگزار می شود: “جنایت های خشونت آمیز: مجرمان، قربانیان و طب اورژانس”.

 • مدرسه عالی فوروبودا، مالمو، 2018

  سخنرانی در مورد بیماری های روانپزشکی و جرم و جنایت برای دانشجویان مدرسه عالی فوروبودا.

 • مدرسه عالی فوروبودا، مالمو، 2017

  سخنرانی در مورد بیماری های روانپزشکی و جرم و جنایت برای دانشجویان مدرسه عالی فوروبودا.

 • تحقیق و توسعه منطقه ای، استان اسکونه، مالمو، 2017

  روز تحقیق برای کل استان اسکونه که در آن پروژه های تحقیقاتی مختلف ارائه شد. من دو سخنرانی را برگزار کردم: سخنرانی درمورد نتیجه کل پروژه SOCCER و سخنرانی درباره رابطه جرمشناسی و طب اورژانس.

 • کنگره پزشکان کارورزی، استان اسکونه، ایستاد، 2017

  کنگره سالانه برای پزشکان کارورزی در استان اسکونه. من دو سخنرانی داشتم: “مسمومیت در بخش اورژانس” و همچنین “جنایات خشن و طب اورژانس”.