پروژه و طرح

این ها برخی از پروژه های فعلی و گذشته من هستند که در نتیجه یک کتاب یا حداقل دو مقاله منتشر شده است.

 • شاه ایران و سرطان

  هدف این پروژه، بررسی سرطان شاه ایران است.

  در سال 1979 میلادی، شاه ایران، محمد رضا شاه پهلوی، ایران را ترک کردند. یک سال بعد، پس از سالها مبارزه با بیماری سرطان، او از دنیا رفت. با این حال، نزدیک به 40 سال پس از مرگ او، جزئیات در مورد بیماری او هنوز مبهم است.

  هدف این پروژه، ارزیابی و درک بهتر جزئیات سرطان شاه است و این که تا چه اندازه سرویس های اطلاعاتی غرب، از بیماری او اطلاع داشتند.

 • جرم در مالمو

  هدف این پروژه انتشار کتابی در مورد جرم در مالمو است.

  مالمو سومین شهر بزرگ سوئد است و به شدت تحت تاثیر جنایت و خشونت مرتبط با اسلحه است.

  با جمع آوری تعدادی کارشناس در زمینه جرم شناسی، هدف از این پروژه، ارائه یک کتاب است پیرامون جرم در مالمو.

 • پروفایلینگ مجرم وقربانی شناسی

  هدف این پروژه، تجزیه و تحلیل مجرمین و قربانیان جنایات خشونت آمیز است.

  جنایت های خوشونت آمیز، سوء قصد و آدم کشی در سوئد کم نیستند. با این حال، بیشتر مطالعات مربوط به مجرمان که مرتکب این جنایات ها میشوند، و نیز قربانیان جرایم خشونت آمیز بر اساس تحقیقات کشورهای انگلوساکسون است.

  این پروژه دو هدف دارد: تحلیل قربانیان و مجرمین جرایم خشونت آمیز و آسیب شناسی و علت مرگ در جرایم خشونت آمیز.

 • تروپونین حساسیت بالا وبیماری ها اورژانس قلبی

  هدف از این پروژه ارزیابی تروپونین حساسیت بالا در بیماری های اورژانس قلبی است.

  هدف از این پروژه ایجاد یک پروتکل در اورژانس است که به سرعت با کمک تروپونین حساسیت بالا بتواند بیماران مبتلا به درد قفسه سینه که بیماری اورژانس قلبی دارند را  شناسایی کند.

 • خشونت با اسلحه گرم در سوئد

  هدف این پروژه ارزیابی و رسیدگی به خشونت با اسلحه در سوئد است.

  سوئد در سال های اخیر شاهد افزایش شدید خشونت های مرتبط با اسلحه بوده است. هم گزارش های ملی و هم گزارش های بین المللی و همچنین مقالات، نشان می دهد که سوئد بالاترین میزان خشونت مرتبط با اسلحه گرم را در اروپای غربی دارد.

  این پروژه با هدف ارزیابی خشونت مرتبط با اسلحه گرم در سوئد در ارتباط با میزان، قتل و خودکشی است.

 • اکسیژن درمانی در سکته قلبی (SOCCER)

  هدف این پروژه ارزیابی نقش اکسیژن درمانی در بیماران مبتلا به سکته قلبی است.

  سکته قلبی حاد (STEMI) نتیجه انسداد کامل یا جزئی از یک و یا چند رگ قلب است که موجب ایجاد ایسکمی (کم‌رسیدن خون) در قلب میشود.

  یکی از درمان های STEMI در 100 سال گذشته، اکسیژن درمانی میباشد. با این حال، برخی مطالعات نشان می دهد که درمان با اکسیژن ممکن است در بیماران مبتلا به STEMI مضر باشد.

  بنابراین ما پروژه SOCCER را برای ارزیابی اثرات درمان اکسیژن در بیماران STEMI انجام دادیم.