Ardavan khoshnood, Henrik Ohlsson, Jan Sundquist, Kristina Sundquist
Deviant Behavior
Publication year: 2021

از آنجا که تعداد تجاوزها در سوئد در حال افزایش است و تعداد افرادی که به این جنایات محکوم می شوند کاهش کرده است، بررسی ویژگی های مجرمین این جنایات و شرایطی که این جنایات در آن رخ داده است، بسیار محم میباشد. در این تحقیق، بیش از 19000 مظنون به تجاوز برسی شده اند. همچنین محیط تجاوز، داخل یک خانه و یا بیرون از خانه، مورد تحقیق قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *