Projekt

Här hittar ni några av mina tidigare och pågående projekt som resulterat i minst två artiklar eller en bok.

 • Shahen av Irans cancersjukdom

  Projektet syftar till att utvärdera Shahen av Irans cancer.

  År 1979 lämnade Shahen av Iran, Mohammad Reza Shah Pahlavi, landet. Ett år senare gick han bort efter att ha kämpat med cancer i flera år. Fortfarande, nära 40 år efter Shahens död, är uppgifterna om hans sjukdom diffusa och oklara.

  Projektet syftar till att utvärdera och bättre förstå detaljerna av Shahens cancer, och huruvida västerländska underrättelsetjänster var medvetna om Shahens tillstånd.

 • Brottslighet i Malmö

  Projektet ämnar att bidra till en bok som beskriver brottsligheten i Malmö.

  Malmö är Sveriges tredje största stad och påverkas starkt av kriminaliteten i staden, i synnerhet våldsbrott.

  Genom att samla experter inom området kriminologi, syftar projektet till att ge en bild av brottsligheten som påverkar Malmö.

 • Gärningsmannaprofilering och Viktimologi

  Projektet syftar till att kartlägga och analysera gärningsmän och offer för våldsbrott.

  Mord/Dråp och våldsbrott är inte sällsynt i Sverige. De flesta studier av gärningsmän som begår våldsbrott baseras dock på anglosaxisk litteratur. Detta är också fallet när man diskuterar offren för våldsbrott.

  Projektet syftar till att analysera och presentera gärningsmannaprofiler samt beskriva offren för våldsbrott. Ett annat syfte med projektet är att förstå skademönster och dödsorsak som resulteras av våldsbrott.

 • 0/1h högkänslig troponin och Akut Kranskärlssjukdom

  Projektet syftar till att utvärdera om 0/1h Troponin säkert kan inkludera/utesluta Akut kranskärlssjukdom.

  Om ett 0h/1h troponin protokoll genomförs rutinmässigt på akuten vad gäller patienter med bröstsmärta, kan läkaren snabbt identifiera de patienter som inte har hjärtinfarkt utan att behöva beställa ytterligare hjärtprover. Detta kan minska belastningen på akutmottagningen och minska kostnader för hälso- och sjukvården.

 • Skjutvapenrelaterad våld i Sverige

  Projektet syftar till att utvärdera och kartlägga det skjutvapenrelaterade våldet i Sverige.

  Sverige har under de senaste åren bevittnat en kraftig ökning av skjutvapenrelaterad våld. Både nationella och internationella rapporter samt studier anger att Sverige förmodligen har den högsta andelen av skjutvapenrelaterad våld i Västeuropa.

  Projektet syftar till att utvärdera skjutvapenrelaterad våld i Sverige när det gäller trend, mord/dråp och självmord.

 • Syrgasbehandling vid allvarlig hjärtinfarkt (SOCCER-projektet)

  Projektet syftar till att evaluera syrgasbehandling vid hjärtinfarkt.

  ST-höjningsinfarkt (STEMI) är resultatet av en fullständig eller partiell ocklusion av en kranskärl som ger upphov till syrebrist i hjärtat. Detta beror på att syretransport till hjärtmuskeln avtar.

  En hörnsten i behandlingen av STEMI har under de senaste hundra åren varit syrgasbehandling. Vissa studier tyder dock på att syrgasbehandling kan vara skadlig hos patienter med STEMI.

  Vi genomförde därför SOCCER-projektet för att utvärdera effekterna av syrgasbehandling hos STEMI-patienter.