Publications

Publication Types:

Firearms policy, suicide prevention and the swedish model

KriminologiMedicinStatsvetenskap
Ardavan Khoshnood
Suicidology Online, 9:4
Publication year: 2018

”Irans agerande i Sverige behöver kartläggas”

KriminologiStatsvetenskapUnderrättelseanalys
Ardavan Khoshnood
Svenska Dagbladet, 1 Nov
Publication year: 2018

Det skjutvapenrelaterade våldet ökar

Kriminologi
Ardavan Khoshnood
Dagens Samhälle, 21 May
Publication year: 2018

Firearm-Related Violence in Sweden – A Systematic Review

Kriminologi
Ardavan Khoshnood
Aggression and Violent Behavior, 42(September-October):43-51
Publication year: 2018

Psykiatrisk diagnos ovanligt hos gängkriminella

KriminologiMedicin
Ardavan Khoshnood, Marie Väfors Fritz
Läkartidningen, (8):347
Publication year: 2017

The correlation between mental disorders and terrorism is weak

KriminologiMedicinStatsvetenskapUnderrättelseanalys
Ardavan Khoshnood
British Journal of Psychiatry Bulletin, 41(1):56
Publication year: 2017

Ökat användande av skjutvapen vid grovt våld utmaning för akutvården

KriminologiMedicin
Ardavan Khoshnood
Läkartidningen, (35-36):1371.
Publication year: 2017

Offender Characteristics: A study of 23 Violent Offenders in Sweden

KriminologiUnderrättelseanalys
Ardavan Khoshnood, Marie Väfors Fritz
Deviant Behavior, 38(2):141-153
Publication year: 2017