Publications

Publication Types:

The correlation between mental disorders and terrorism is weak

KriminologiMedicinStatsvetenskapUnderrättelseanalys
Ardavan Khoshnood
British Journal of Psychiatry Bulletin, 41(1):56
Publication year: 2017

Ökat användande av skjutvapen vid grovt våld utmaning för akutvården

KriminologiMedicin
Ardavan Khoshnood
Läkartidningen, (35-36):1371.
Publication year: 2017

Offender Characteristics: A study of 23 Violent Offenders in Sweden

KriminologiUnderrättelseanalys
Ardavan Khoshnood, Marie Väfors Fritz
Deviant Behavior, 38(2):141-153
Publication year: 2017

The Increase of Firearm Related Violence in Sweden

Kriminologi
Ardavan Khoshnood
Forensic Sciences Research, 2(3):158-160
Publication year: 2017

19 Victims of Homicide and Attempted Homicide in Sweden – Their Injuries, Cause of Death and Offender Relationship

KriminologiMedicin
Ardavan Khoshnood, Marie Väfors Fritz, Ulf Ekelund
American Journal of Forensic Medicine and Pathology, 38(3):241-248
Publication year: 2017

Bränderna i Malmö kräver nationella åtgärder

KriminologiStatsvetenskap
Torsten Elofsson, Ardavan Khoshnood
Dagens Samhälle, 15 Aug
Publication year: 2016

Därför är kritiken mot Säpo obefogad

KriminologiStatsvetenskapUnderrättelseanalys
Ardavan Khoshnood
Dagens Samhälle, 24 Nov
Publication year: 2015

“Malmö bör bli först i landet med en kommunal polis.”

KriminologiStatsvetenskap
Torsten Elofsson, Ardavan Khoshnood
Sydsvenskan, 3 Aug
Publication year: 2015

Koppling mellan SSRI och våld

KriminologiMedicin
Ardavan Khoshnood
Läkartidningen, (41):1780
Publication year: 2015

Polisens agerande gjorde mig stolt

KriminologiStatsvetenskap
Ardavan Khoshnood
Aftonbaldet, 25 Aug
Publication year: 2014