Publications

Publication Types:

19 Victims of Homicide and Attempted Homicide in Sweden – Their Injuries, Cause of Death and Offender Relationship

KriminologiMedicin
Ardavan Khoshnood, Marie Väfors Fritz, Ulf Ekelund
American Journal of Forensic Medicine and Pathology, 38(3):241-248
Publication year: 2017

Bränderna i Malmö kräver nationella åtgärder

KriminologiStatsvetenskap
Torsten Elofsson, Ardavan Khoshnood
Dagens Samhälle, 15 Aug
Publication year: 2016

Därför är kritiken mot Säpo obefogad

KriminologiStatsvetenskapUnderrättelseanalys
Ardavan Khoshnood
Dagens Samhälle, 24 Nov
Publication year: 2015

“Malmö bör bli först i landet med en kommunal polis.”

KriminologiStatsvetenskap
Torsten Elofsson, Ardavan Khoshnood
Sydsvenskan, 3 Aug
Publication year: 2015

Koppling mellan SSRI och våld

KriminologiMedicin
Ardavan Khoshnood
Läkartidningen, (41):1780
Publication year: 2015

Polisens agerande gjorde mig stolt

KriminologiStatsvetenskap
Ardavan Khoshnood
Aftonbaldet, 25 Aug
Publication year: 2014

Vi är skyldiga Malmöpolisen vårt stöd

KriminologiStatsvetenskap
Ardavan Khoshnood, Mattias Grängzell
Skånska Dagbladet, 5 Feb
Publication year: 2014

Socioekonomisk status har enbart en svag koppling till kriminalitet

KriminologiMedicin
Ardavan Khoshnood
Läkartidningen, (48):2153.
Publication year: 2014

Kolmisoppis angrepp mot polisen är obefogat

KriminologiStatsvetenskap
Ardavan Khoshnood
Aftonbladet, 28 Nov
Publication year: 2013

Hörru Skarsgård, vi iranier för vår egen talan

KriminologiStatsvetenskap
Ardavan Khoshnood
Aftonbladet, 10 Jun
Publication year: 2013