Publications

Publication Types:

The Death of an Emperor – Mohammad Reza Shah Pahlavi and his Political Cancer

MedicinStatsvetenskapUnderrättelseanalys
Ardavan Khoshnood, Arvin Khoshnood
Alexandria Journal of Medicine, 52(3):201-208
Publication year: 2016

Därför är kritiken mot Säpo obefogad

KriminologiStatsvetenskapUnderrättelseanalys
Ardavan Khoshnood
Dagens Samhälle, 24 Nov
Publication year: 2015

“Malmö bör bli först i landet med en kommunal polis.”

KriminologiStatsvetenskap
Torsten Elofsson, Ardavan Khoshnood
Sydsvenskan, 3 Aug
Publication year: 2015

”Irans brott mot de mänskliga rättigheterna fortsätter trots avtal”

Statsvetenskap
Ardavan Khoshnood, Nima Gholam Ali Pour
Dagens Opinion, 16 Jul
Publication year: 2015

Polisens agerande gjorde mig stolt

KriminologiStatsvetenskap
Ardavan Khoshnood
Aftonbaldet, 25 Aug
Publication year: 2014

Hån att prata om ett modernt Iran

Statsvetenskap
Ardavan Khoshnood
Dagens Arena, 27 Feb
Publication year: 2014

Vi är skyldiga Malmöpolisen vårt stöd

KriminologiStatsvetenskap
Ardavan Khoshnood, Mattias Grängzell
Skånska Dagbladet, 5 Feb
Publication year: 2014

Kolmisoppis angrepp mot polisen är obefogat

KriminologiStatsvetenskap
Ardavan Khoshnood
Aftonbladet, 28 Nov
Publication year: 2013

I Iran är hijab ett tecken på förtryck

Statsvetenskap
Ardavan Khoshnood, Nima Gholam Ali Pour
Aftonbladet, 20 Aug
Publication year: 2013

Inget hopp om förändringar i Iran

Statsvetenskap
Ardavan Khoshnood
Skånska Dagbladet, 23 Jun
Publication year: 2013