Publications

Publication Types:

Corona är ett hot mot Sveriges säkerhet

MedicinStatsvetenskapUnderrättelseanalys
Ardavan Khoshnood
Dagens Samhälle, 11 March
Publication year: 2020

Profiling Lone-Actor Terrorists: A Cross-Sectional Study of Lone-actor Terrorists in Western Europe (2015–2016)

KriminologiUnderrättelseanalys
Mohamamdmoein Khazaeli Jah, Ardavan Khoshnood
Journal of Strategic Security, 12(4):25-49
Publication year: 2019

Maktvakuum bakom det dödliga vapenvåldet

KriminologiStatsvetenskapUnderrättelseanalys
Ardavan Khoshnood
Dagens Industri, 12 Sep
Publication year: 2019

Crime, Victimization and Vulnerability in Malmö

KriminologiMedicinStatsvetenskapUnderrättelseanalys
Marie Väfors Fritz, Ardavan Khoshnood (Eds.)
Studentlitteratur
Publication year: 2019

Holding Sweden hostage: firearm-related violence

KriminologiUnderrättelseanalys
Ardavan Khoshnood
Forensic Sciences Research, 4(1):88-93
Publication year: 2019

Brottslighet och utsatthet i Malmö

KriminologiMedicinStatsvetenskapUnderrättelseanalys
Marie Väfors Fritz, Ardavan Khoshnood (Redaktörer)
Lund, Studentlitteratur
Publication year: 2019

”Irans agerande i Sverige behöver kartläggas”

KriminologiStatsvetenskapUnderrättelseanalys
Ardavan Khoshnood
Svenska Dagbladet, 1 Nov
Publication year: 2018