Publications

Publication Types:

The Death of an Emperor – Mohammad Reza Shah Pahlavi and his Political Cancer

MedicinStatsvetenskapUnderrättelseanalys
Ardavan Khoshnood, Arvin Khoshnood
Alexandria Journal of Medicine, 52(3):201-208
Publication year: 2016

Därför är kritiken mot Säpo obefogad

KriminologiStatsvetenskapUnderrättelseanalys
Ardavan Khoshnood
Dagens Samhälle, 24 Nov
Publication year: 2015