Publications

Publication Types:

Offender Characteristics: A study of 23 Violent Offenders in Sweden

KriminologiUnderrättelseanalys
Ardavan Khoshnood, Marie Väfors Fritz
Deviant Behavior, 38(2):141-153
Publication year: 2017

Rosengårdsrapporten fortfarande lika aktuell

StatsvetenskapUnderrättelseanalys
Ardavan Khoshnood
Dagens Samhälle, 19 Apr
Publication year: 2016

The Death of an Emperor – Mohammad Reza Shah Pahlavi and his Political Cancer

MedicinStatsvetenskapUnderrättelseanalys
Ardavan Khoshnood, Arvin Khoshnood
Alexandria Journal of Medicine, 52(3):201-208
Publication year: 2016

Därför är kritiken mot Säpo obefogad

KriminologiStatsvetenskapUnderrättelseanalys
Ardavan Khoshnood
Dagens Samhälle, 24 Nov
Publication year: 2015