List

Här om dagen uttalade jag mig i Kvällsposten om de många stenkastningar som drabbat danskregistrerade bilar på E 65. I intervjun med Kvällsposten har gett en profil på vem eller vilka gärningsmännen kan vara.

Gärningsmannaprofilering är ett sätt för polisen att kunna ringa in en eller fler möjliga gärningsmän efter ett brott. Främst handlar det om seriebrottslingar.

För att kunna ge en bra gärningsmannaprofil så måste man ha tillgång till absolut all tillgänglig data. Annars är risken överhängande att profilen blir bristfällig eller rent av helt fel.

Vad gäller att profilera gärningsmannen eller gärningsmännen som kastar sten på E 65, så är det av vikt att veta vilka tider stenarna kastas, exakt vart dem kastas, hur stor stenarna är, vilka vittnesmål det finns, vilka flyktvägar det finns osv.

Utan att ha tillgång till ovanstående information så blir ju den profil jag presenterar ren spekulation. Samma sak gäller självklart även Leif GW Persson samt Jerzy Sarnecki som också omnämns i artikeln.

Jag menar att det finns indikationer på att detta rör sig om ett antal olika ungdomar som kastar dessa stenar: just det faktum att det handlar om stenkastning och det att – enligt media – stenkastningarna tagit plats på olika delar av E 65, kan indikera att det är en grupp av ungdomar som gör detta.

Emellertid menar jag att man inte ska låsa in sig på detta. Att ej låsa sig på en profil är mycket viktigt inom gärningsmannaprofilering. Det finns en hel del indicier som också talar för att det rör sig om en enskild gärningsman eller två. Det att man riktar sig mot danska bilar, har klarat sig undan polisen och är organiserad (har färdmedel, har med sig stenar osv.) talar för att det inte handlar om ungdomar.

Då vi som uttalar oss i media, vad jag vet, inte har tillgång till polisens information, så är det helt omöjligt att ge en korrekt gärningsmannaprofilering, och det ska ni som läsare ha i åtanke när ni läser våra förslag på profiler.

En annan viktig del av en gärningsmannaprofilering är frågan om motiv. Varför kastar man sten på danska bilar? För att svara på den frågan är det viktigt med frågan om ”viktimologi”, alltså läran om offren. Vilka är offren? Är det bara män? Är det bara kvinnor? Eller det är både kvinnor och män? Är det specifika bilar eller rör det sig om vilka bilar som helst så länge de har danskt registreringsnummer? Och är det bilar med specifika nummer på registreringsnumret som attackeras? Dessa och många fler frågor är av vikt för att förstå offren och därmed även komma lite närmare motivet.

När jag tänker motiv i detta sammanhang, med enbart det som stått i media som information, så kan jag tänka mig följande:

  • Någon/några som retat sig på danska bilar för att de inte alltid följer trafikreglerna.
  • Någon/några som råkat illa ut av en dansk bil.
  • Någon/några som retat sig på att danskarna kan resa fritt nu under pandemin.

Jag har blivit kontaktad av individer som undrar över varför jag inte ”vågar” säga att det kan också röra sig om brottsliga nätverk. Motivet skulle då ha varit de höga straffen som svenska gäng män fått i Danmark i samband med en dödsskjutning i Herlev under juni 2019.

Anledningen till att jag ej tror det är kopplad till detta, och jag kan självfallet ha fel, beror på att dessa svenska gängmedlemmar dömdes av tingsrätten under 2020. Danska hovrätten fastslog tingsrättens dom nu den 8 juli. Enligt media började stenkastningen i april 2021. Alltså långt efter första domen och långt före hovrättens bedömning.